Nieuws

Ontwikkelingen lerarenstrategie op een rij gezet

In de brief Voortgang lerarenstrategie geven de ministers van onderwijs een opsomming van alle ontwikkelingen die lopen om de personeelstekorten in het onderwijs aan te pakken. Het gaat daarbij niet om nieuw beleid. De PO-Raad vindt het kwalijk dat de ministers niet vermelden dat uit recent monitoronderzoek blijkt dat het personeelsbeleid in het primair onderwijs over het algemeen positief wordt beoordeeld. Daarmee doen de ministers geen recht aan de goede praktijk in de scholen in het primair onderwijs. 

De ministers Robert Dijkgraaf en Dennis Wiersma (beiden onderwijs) informeren de Tweede Kamer in de voortgangsbrief van 20 juni 2023 over de lopende ontwikkelingen om de personeelstekorten in het onderwijs aan te pakken. De ministers benoemen voortgang op het gebied van de lerarenopleidingen, de vorming van onderwijsregio’s, mensen enthousiasmeren voor het vak, strategisch personeelsbeleid en de keuzes rondom bevoegdheden, beroepsbeeld, beroepsgroepvorming en onderwijstijd. 

In de paragraaf over strategisch personeelsbeleid verwijzen de ministers naar eerdere onderzoeken, terwijl het recente monitoronderzoek in opdracht van het ministerie niet wordt genoemd. Uit dit onderzoek blijkt dat het goed gaat met het personeelsbeleid in het primair onderwijs. Daarmee onderstreept het onderzoek de overbodigheid van het recent gepubliceerde wetsvoorstel strategisch personeelsbeleid. De PO-Raad is van mening dat de ministers op onevenwichtige wijze rapporteren over dit onderwerp.  

In de brief noemen de ministers ook de vorming van een landelijk netwerk van onderwijsregio’s. De PO-Raad is positief dat de in de nu startende voorloperregio’s wordt voortgebouwd op bestaande samenwerking op basis van een maatschappelijke opgave. Daarbij worden krachten gebundeld en wordt versnippering aangepakt. We vinden dat essentieel voor de toegevoegde waarde van de netwerken. Wij denken dat alleen een gedragen en groeiende aanpak echt resultaat kan opleveren. Voor de verdere ontwikkeling willen we vooral gebruik maken van de lessen en evaluatie van de voorlopers. 

Vanuit de gezamenlijke werkagenda zijn veel van de verdere ontwikkelingen ingezet. De PO-Raad ondersteunt de schoolorganisaties hierbij, gericht op een goede aanpak van het personeelstekort. 

leraren in overleg

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten