Nieuws

Denk mee over dashboard onderwijsarbeidsmarkt primair en voortgezet onderwijs

Schoolorganisaties worden gevraagd om mee te denken over de kennisbehoefte over de onderwijsarbeidsmarkt voor primair en voortgezet onderwijs. Een inventarisatie op dit gebied geeft richting aan een nieuw dashboard. Hierbij moeten alle beschikbare databronnen bij elkaar samenkomen, zodat er één overzichtelijke plek is met alle informatie over de onderwijsarbeidsmarkt. Dit sluit aan bij de ambitie van de PO-Raad en VO-raad voor meer inzicht en data in de sectoren.

Het ministerie van OCW laat het dashboard ontwikkelen. Onderzoeksbureau ABF is daarom op zoek naar schoolbestuurders of medewerkers van schoolorganisaties die mee willen werken aan de inventarisatie van informatiebehoeftes en wensen. Het gaat om deelname aan één gesprek van maximaal 1,5 uur, in de periode tot medio maart. Er is geen voorbereiding voor het gesprek nodig.

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar René van Hulle (projectleider bij de uitvoerende organisatie), of Pim de Vente (beleidsadviseur PO-Raad). 

samen

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten