Interview

Banenafspraak: volwaardig deel uitmaken van onze maatschappij

In de wereld van het onderwijs zijn er altijd pioniers die gedreven worden door nieuwe ideeën en een passie voor innovatie. Xandra Pieters, locatiedirecteur van Harbour Bilingual, is zo'n pionier. Toen Gitte Nagel samen met Paul Meeuwsen van de Job Academie in 2019 een presentatie gaf over de banenafspraak en hoe deze vanuit Stichting BOOR met de Job Academie kon worden ingevuld, was ze verkocht. BOOR verzorgt het openbaar (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam.

"De presentatie van Gitte en Paul raakte me," vertelt Xandra Pieters. "Ik was meteen verkocht en wilde graag een bijdrage leveren aan het concept van de Job Academie. Ik wilde Harbour Bilingual hierin betrekken. Maar voordat dit mogelijk werd, werd het concept besproken met het team. Het werkt alleen als iedereen van het team erachter staat. Zij moeten de jongeren begeleiden, er komt een extra leerkracht bij en er moet een ruimte voor deze leerlingen beschikbaar zijn. Na intern overleg zijn we gestart als opleidingsschool voor de Job Academie in het schooljaar 2019-2020, waarmee we jongeren een toekomst bieden met een garantiebaan binnen BOOR. We leiden deze jongeren op. Ze nemen veel taken uit handen. Ze helpen ons en wij helpen hen. En in dat proces, zie je dat ze steeds zekerder worden van zichzelf."

Volwaardige klassenassistenten

Harbour Bilingual  is een openbare school voor tweetalig primair onderwijs. De school is nauw betrokken bij de Job Academie. Pieters vertelt met trots: "Inmiddels hebben we 3 studenten van de Job Academie een vaste baan aangeboden: Yasmina, Alyssa en Sam. Ik zie hen niet meer als afgestudeerde Job Academie studenten. Ze zijn 'gewoon' onderdeel van ons team en functioneren als volwaardige klassenassistenten. Ze voelen zich gezien en maken echt deel uit van ons team. Yasmina heeft inmiddels zelfs een studie afgerond van onderwijsassistent niveau 4."

De leerlingen van de Job Academie zijn geen reguliere stagiaires van de PABO en dat vraagt extra inzet van de leerkrachten. Pieters merkt op: "Onze leerkrachten zien zeker de meerwaarde van deze jongeren en weten inmiddels hoe ze ermee om moeten gaan. Elk jaar begeleiden we 5 à 6 leerlingen van de Job Academie. Bedenk dat deze jongeren tussen de 16 en 18 jaar oud zijn, en net als hun leeftijdsgenoten veel te leren hebben. Deze jongeren groeien snel en leren bij ons belangrijke vaardigheden voor het leven. Ze leren wat het betekent om een goede collega te zijn, hoe belangrijk het is om op tijd te komen en... hoe je toch vriendelijk kunt blijven en kunt lachen al heb je een slechte dag."

De jongeren van de Job Academie nemen veel taken op zich, vooral in de onder- en middenbouw. Ze assisteren in de bibliotheek, lezen de kinderen voor, helpen als conciërge, eigenlijk alle ondersteunende taken die op een school uitgevoerd worden. Ze worden binnen de school begeleid door Gerbry Dam en Mieke Willemstein, leerkrachten van de Job Academie die hen ondersteunen. Deze begeleiding wordt gefinancierd vanuit de financiële bijdragen aan de banenafspraak binnen BOOR. Dam en Willemstein zijn gespecialiseerd in speciaal onderwijs en zorgen ervoor dat de jongeren een breed scala aan taken kunnen uitvoeren om hun vaardigheden te ontwikkelen. Ze rouleren in deze taken om zo breed mogelijk te worden opgeleid. Goed om te weten, is dat de financiële ondersteuning vanuit BOOR de deelname aan de Job Academie versimpelt. Alle scholen aangesloten bij BOOR dragen financieel bij aan de banenafspraak, Harbour Bilingual dus ook.

Volwaardig deel uitmaken van onze maatschappij

Pieters benadrukt de waarde van deze jongeren voor het team en het onderwijs: "Je kunt deze jongeren niet zoals PABO-stagiaires aan de slag laten gaan met grote leer -en lesdoelen in een klas. Je moet ze juist ondersteunende taken geven en dat helpt de werkdruk bij de leraren te verlagen. Het lost het lerarentekort niet op, maar geeft wel werkverlichting binnen ons huidige team. Daarnaast geven we deze jongeren een kans om volwaardig deel uit te maken van onze maatschappij en dragen we bij aan inclusief onderwijs."

Door de betrokkenheid van Harbour Bilingual komen deze jongeren in aanmerking voor een 'echte' baan. Pieters laat een glimlach zien als ze zegt: "Ouders die het niet voor mogelijk hadden gehouden, zijn supertrots op hun kinderen als ze staan te stralen op de diploma-uitreiking. Soms bezoek ik andere scholen die zijn aangesloten bij BOOR, dan zie ik waar ze terecht zijn gekomen en werken. Ze hebben echt mooie passende banen gekregen. Dat is toch prachtig!"

De kracht van tweetalig onderwijs

Xandra Pieters begon haar carrière in een totaal andere richting dan het onderwijs. Ze studeerde marketing en communicatie aan de Universiteit van Amsterdam, maar het onderwijs bleek toch haar ware roeping. In 2014 begon ze als leerkracht met slechts 12 leerlingen in het tweetalig primair onderwijs bij Harbour Bilingual, dat toen als pilot werd opgestart. Vandaag de dag is ze locatiedirecteur van dezelfde school, die inmiddels 430 leerlingen heeft op 2 locaties. Het tweetalig onderwijs bij Harbour Bilingual heeft opvallend positieve effecten gehad. Pieters legt uit: "De pilot hield in dat 30-50% van de lessen in het Engels werd gegeven. Dit had geen negatieve invloed op de beheersing van de Nederlandse taal. Sterker nog, onze leerlingen presteren op het gebied van rekenen en begrijpend lezen zelfs ietsje beter dan hun leeftijdsgenoten in reguliere scholen waar alleen in groep 7 en 8 Engels wordt onderwezen én ten opzichte van scholen waar 15% in het Engels wordt gegeven." Dit wordt bevestigd door onderzoek van het ministerie van Onderwijs, dat het succes heeft erkend. Ze werken momenteel aan het aanpassen van de wet om het aandeel van een tweede taal in het onderwijsprogramma te verhogen.

Tot slot

De PO-Raad wil inspirerende verhalen over de kansen van de banenafspraak belichten. Deze interviewreeks heeft als doel scholen en organisaties te inspireren over de waarde van deze jongeren, zowel voor henzelf als voor de teams waarin ze werken. Eerder spraken we met Gitte Nagel van de Job Academie. Lees het interview hier: Perspectief op een ander leven.

Binnenkort spreken we leerlingen van de Job Academie, samen met hun begeleidster Gerbry Dam.

Foto

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten