Nieuws

Bouwend Nederland: ‘Geld nodig voor betere schoolgebouwen’

Tachtig procent van de schoolgebouwen is sterk verouderd, heeft een slecht binnenklimaat en heeft gemiddeld energielabel E stond in de Database Schoolgebouwen uit 2013 van Bouwend Nederland. Bouwend Nederland schrijft dat er aan die situatie nog weinig veranderd is. Bewijs daarvoor komt onder meer uit de Monitor Onderwijshuisvesting po/vo die minister Arie Slob van Onderwijs in december naar de Tweede Kamer stuurde.

Vice-voorzitter Anko van Hoepen van de PO-Raad zegt in gesprek met Bouwend Nederland het een gemiste kans te vinden dat het thema onderwijshuisvesting niet is opgenomen in het regeerakkoord. Volgens van Hoepen zijn er al veel onderzoeken gedaan die aantonen dat er extra geld nodig is in het onderwijs, schrijft Bouwend Nederland: niet alleen voor hogere salarissen voor leraren, maar ook voor schoolgebouwen met een gezond leefklimaat.

De PO-Raad pleit voor een wetswijziging zodat de gemeenten en schoolbesturen samen verantwoordelijk worden voor renovatie en vervangende nieuwbouw. Van Hoepen: ‘Dan is er niet meer de strijd tussen de school die renovatie wil en de gemeente die om financiële redenen vindt dat alleen onderhoud wel volstaat. Cruciaal is dat we hierover nu als drie partijen [PO-Raad, VO-Raad en Vereniging Nederlandse Gemeenten, red.] op één lijn zitten en ook een formele status voor ons gemeenschappelijke huisvestingsplan willen inclusief de vereiste bekostiging. Daar is die wetswijziging ook voor nodig. Het is nu aan de politiek om op dit vlak te bewegen.’

Verder roept van Hoepen bouwbedrijven op om vanuit hun expertise op een kritische manier mee te denken met de schoolbesturen, leerlingen en ouders.

Meer weten?

Meer weten over onderwijsvesting? Bekijk dan het thema huisvesting op deze website.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten