Nieuws

Indexering financiële paragraaf Kwaliteitskader Huisvesting 2022

Gemeenten en schoolbesturen kunnen vanaf nu weer beschikken over actuele cijfers voor de stichtingskosten van een schoolgebouw in het funderend onderwijs. BDB heeft in opdracht van kenniscentrum Ruimte-OK de financiële onderbouwing van het landelijke Kwaliteitskader Huisvesting geactualiseerd.

De onderbouwing geeft op basis van objectieve maatstaven inzicht in de kosten van de kwaliteitscriteria uit het Kwaliteitskader Huisvesting vergeleken met de wettelijke minimumnormen. Dit zowel voor een school in het primair als in het voortgezet onderwijs.

Meer weten en de actuele versie van het Kwaliteitskader downloaden? Kijk op de website van Ruimte-OK

Kwaliteitskader Huisvesting

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten