Nieuws

Onderzoek naar 'meer ruimte voor nieuwe scholen'

SEO Economisch Onderzoek en Oberon hebben in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een advies geschreven over de uitwerking van het maatregelenpakket 'Meer ruimte voor nieuwe scholen'. Met dit maatregelenpakket wil staatssecretaris Dekker (Onderwijs) meer ruimte voor nieuwe scholen creëren, met de bedoeling meer innovatie in het huidige scholenbestand te brengen. Het rapport geeft antwoord op de vraag: 'waarmee moet het ministerie rekening houden bij de verdere uitwerking van de aangekondigde maatregelen?'

De aanbevelingen uit het rapport zijn hier te lezen.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten