Nieuws

Schoolgebouwen echt nog niet op orde met 140 miljoen euro extra voor ventilatie

Binnen de PO-Raad en de VO-Raad wordt positief gereageerd op het nieuws dat minister Wiersma 140 miljoen euro extra investeert in de verbetering van de ventilatie van schoolgebouwen. Wel gaan de organisaties er van uit dat het kabinet het hier niet bij laat: driekwart van de schoolgebouwen is immers niet arbo-proof en betere ventilatie alleen brengt daar niet ineens verandering in.


In berichtgeving van het ministerie van OCW wijst Wiersma er op dat er aan de vooravond van een nieuw najaar met corona op de loer werk aan de winkel is aan de ruim 9000 schoolgebouwen, waar 2,5 miljoen leerlingen les krijgen en 285 duizend mensen werken. Om vervolgens schoolbesturen op te roepen gebruik te maken van de mogelijkheden die hij – in samenwerking met de PO-Raad, de VO-Raad en de VNG – beschikbaar heeft voor scholen die specifiek kampen met ventilatieproblemen.

“Goed dat de minister dit geld vrijspeelt aan de vooravond van een nieuw schooljaar,” reageert voorzitter Freddy Weima van de PO-Raad. “We zijn nog lang niet van corona af en ventilatie is belangrijk in de strijd tegen het virus. Er is op heel veel scholen heel hard gewerkt om de ventilatie te verbeteren. Maar het moet niet te simpel worden gemaakt: driekwart van de schoolgebouwen voldoet niet aan de arbonormen die voor een willekeurig kantoor van toepassing zijn omdat er al decennia te weinig geld wordt vrijgemaakt voor schoolgebouwen. Helaas zijn de problemen niet verholpen met alleen een subsidieregeling en een CO2-meter.”

Met de VNG berekenden de PO-Raad en de VO-Raad al eens dat er jaarlijks 730 miljoen euro extra nodig is om de gebouwen op orde te krijgen en te houden. Meer dan 2000 schoolgebouwen zijn voorzien van energielabel G: het slechtste label, dat aangeeft dat een pand op alle fronten tekort schiet op energieniveau. Schoolbesturen proberen er intussen nog van alles aan te doen om de panden leefbaar te houden, maar die acties kosten geld: gemiddeld geven besturen 15 procent meer geld uit aan huisvesting dan zij bekostigd krijgen. 

Meer info?

Lees ons bericht over de maatwerkregeling ventilatie
 

 

Schoolgebouw

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten