Nieuws

Wiersma: medio november brief over aanpak verouderde schoolgebouwen

De PO-Raad heeft onlangs samen met 20 partijen een manifest gelanceerd om politiek aandacht te vragen voor slechte staat van de Nederlandse schoolgebouwen. De urgentie wordt nu ook in Den Haag gevoeld: minister Dennis Wiersma heeft gisteren tijdens het vragenuur aangekondigd medio november een brief naar de Kamer te sturen over de langetermijnaanpak van verouderde schoolgebouwen.  

De brief was al eerder toegezegd, maar de minister gaat er extra vaart achter zetten om al tijdens de begrotingsbehandeling te spreken over de financiële consequenties van het onderwijshuisvestingsplan.  

Wiersma deed de toezegging na vragen van PvdA-Kamerlid Habtamu de Hoop. De Hoop wilde weten wat de minister gaat doen voor scholen die acuut in financiële nood dreigen te komen door de hoge energieprijzen. Wiersma roept deze scholen op zich te melden bij het informatiecentrum van DUO. Daarnaast komt de minister op 1 november in de Kamerbrief met een voorstel voor een energieregeling voor scholen vanaf 2023.  

Naast de vragen van De Hoop, stelden ook Peter Kwint (SP) en Lisa Westerveld (GroenLinks) de minister kritische vragen. Daarop zei de minister toe dat in de brief ook wordt gedeeld wat het kabinet op de lange of middellange termijn gaat doen aan als het gaat om het vervangen van sterk verouderde schoolgebouwen. 

Manifest onderwijshuisvesting  

Op 1 december debatteren minister Wiersma en minister De Jonge met de OCW-Kamercommissie over onderwijshuisvesting. In aanloop naar dit commissiedebat roept een coalitie van 21 samenwerkingspartners het kabinet op om nu écht werk te maken van onderwijshuisvesting. In een manifest vraagt de coalitie om een structurele jaarlijkse investering van minstens €730 miljoen voor een integrale en programmatische aanpak van verouderde en slechte schoolgebouwen.  

De PO-Raad is blij met de politieke aandacht naar aanleiding van het manifest en de gevoelde urgentie bij de minister en de Tweede Kamer. Belangrijk is dat het kabinet nu ook daad bij het woord voegt. Wij blijven in de aanloop naar de begrotingsbehandeling en het commissiedebat ons manifest daarom onder de aandacht brengen.   

kind op schoolplein

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten