Banenafspraak (Participatiewet)

Een beter perspectief op een reguliere baan voor mensen met een arbeidsbeperking.

Om schoolorganisaties in het primair onderwijs te informeren, inspireren en wegwijs te maken in alle informatie die nodig is om invulling te geven aan de banenafspraak is de Routekaart banenafspraak primair onderwijs ontwikkeld. Samen maken we het primair onderwijs inclusiever en diverser!

Presentatie
Als de link achter de afbeelding niet werkt, mail dan graag naar communicatie@poraad.nl

De routekaart is een uitgave van de PO-Raad en Vervangingsfonds/Participatiefonds en is tot stand gekomen met medewerking en raadpleging van De Normaalste Zaak.

Wat betekent de banenafspraak?

De banenafspraak betekent dat alle werkgevers in Nederland de opdracht hebben om banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat geldt ook voor werkgevers in het onderwijs. Dankzij deze wet kunnen leerlingen uit ons eigen voortgezet speciaal onderwijs (vso) een plek op de arbeidsmarkt krijgen. De PO-Raad verbindt zich daarom graag aan dit doel.

Externe video URL

De PO-Raad verbindt zich graag aan het doel van de banenafspraak: de sector primair onderwijs heeft een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid én het gaat deels over de leerlingen uit de sector (bijvoorbeeld van het voortgezet speciaal onderwijs) die hiermee een plek op de arbeidsmarkt kunnen krijgen.

Alle werkgevers in Nederland hebben de opdracht om banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking, dus ook de werkgevers in het onderwijs. Hieronder is informatie over de banenafspraak en gerelateerde onderwerpen terug te vinden.

Inzicht in doel en realisatie banenafspraak

Eenvoudig berekenen wat jouw doelstelling is op het vlak van de banenafspraak en vervolgens de voortgang inzichtelijk maken. Dat is mogelijk met de ‘rapportagetool banenafspraak’. Het quotum-deel (de 'quotumcalculator') geeft een goed inzicht van het aantal banen dat een schoolbestuur moet realiseren volgens de banenafspraak. Het rapportage-deel zorgt voor een consistente rapportage van de inspanningen en resultaten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Vereenvoudiging banenafspraak

Het simpeler en aantrekkelijker maken om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Dat is het doel van het Wetsvoorstel vereenvoudiging banenafspraak en quotumregeling, dat minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) half oktober aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. Werkgevers - met name in de sector overheid - liepen bij het uitvoeren van de banenafspraak tegen een aantal knelpunten aan. Het is nu aan de Tweede Kamer wanneer het wetsvoorstel wordt behandeld. Het is de bedoeling dat de wijzigingen per 2025 ingaan.

Tot de invoering van de vereenvoudiging geldt de huidige wet- en regelgeving, hetgeen inhoudt dat de sectoren overheid en onderwijs gehouden zijn om jaarlijks 2,35% van het aantal verloonde uren te laten bestaan uit mensen die zijn ingeschreven in het Landelijk Doelgroepregister van UWV. Een heffing op basis van de quotumregeling is op dit moment echter opgeschort totdat er een vereenvoudiging van het systeem van de banenafspraak is ingericht.

> Lees ook: Wat moet ik weten en regelen als ik iemand in dienst neem met een arbeidsbeperking?

Vragen of contact   

Ben je lid van de PO-Raad? Dan kun je met vragen terecht bij de Juridische Helpdesk

Zelf aan de slag

Handzame tips, tools en meer
Presentatie
Nieuws

Routekaart banenafspraak helpt bij realiseren extra banen

Doe het samen

Lees verhalen uit de praktijk en kom in contact met elkaar

Actueel