Nieuws

Bijna 40% schoolorganisaties had werknemers via banenafspraak

Bijna 40% van de schoolorganisaties in het primair onderwijs had in 2022 werknemers uit de doelgroep banenafspraak in dienst. Ook zien we dat een groot deel van de schoolorganisaties acties heeft ondernomen om in de toekomst meer mensen met een arbeidsbeperking aan een reguliere baan te helpen. Dat blijkt uit de rapportage over de voortgang op de Banenafspraak van de overheids- en onderwijssectoren.

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) stuurde eind december aan de Tweede Kamer de voortgangsbrief over de uitvoering en evaluatie van de Participatiewet bij de overheids- en onderwijssectoren. De staatssecretaris constateert dat de realisatiecijfers van de overheids- en onderwijssectoren – ondanks de inspanningen – achterblijven bij die van de marktsectoren. Uit het primair onderwijs zijn echter nog geen cijfers bekend. 

Jaarverslaggeving

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft begin 2023 aan schoolorganisaties in het primair en voortgezet onderwijs een aantal vragen over de realisatie van de banenafspraak tot en met 2022 voorgelegd via de jaarverslaggeving in het beleidsportaal XBRL. De vraagstelling bleek echter nog niet voldoende sluitend te zijn. Het antwoord op de vraag hoeveel banen er gerealiseerd zijn, is daardoor te onbetrouwbaar om te gebruiken voor de rapportage.  

Wel zien we uit de antwoorden dat gemiddeld bijna 40% van de schoolorganisaties in het primair onderwijs in 2022 werknemers uit de doelgroep banenafspraak in dienst had. Volgens verwachting is dit aandeel het grootst bij de grotere schoolorganisaties in het primair onderwijs. Dat loopt op tot bijna 70%. De vraagstelling in de jaarverslaggeving is voor volgend jaar aangepast. We verwachten dat we daarmee volgend jaar wel wat kunnen melden over het aantal gerealiseerde banen in het kader van de banenafspraak tot en met 2023.

De staatssecretaris schrijft dat de mate waarin een sector banen voor de doelgroep Banenafspraak kan realiseren, voornamelijk wordt bepaald door de aard van de werkzaamheden en eventueel de wettelijke eisen waaraan personeel dient te voldoen. Zo omvat het grootste deel van de formaties van scholen in het primair onderwijs onderwijzend personeel, dat over een lesbevoegdheid dient te beschikken. Mensen uit de doelgroep Banenafspraak zijn doorgaans niet lesbevoegd. Daar staat tegenover dat de praktijk heeft uitgewezen dat specifieke taken bij uitstek geschikt kunnen zijn voor werknemers binnen de Banenafspraak.

Praktijkvoorbeelden

Het primair onderwijs onderschrijft het belang van de banenafspraak. Veel schoolorganisaties spannen zich in om nieuwe banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking en zien de toegevoegde waarde van deze werknemers. Op de website van de PO-Raad laten we voorbeelden uit de praktijk zien als inspiratie voor andere schoolorganisaties. Wil je ook jouw ervaring delen, mail naar Harm van Gerven.
 

Lerares helpt leerlinge met tekenen

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten