Nieuws

PO-Raad en partners maken werk van diversiteit in lerarenteams

In aanloop naar diversity day ondertekenden de PO-Raad en 7 andere organisaties een manifest voor meer diverse en inclusieve lerarenteams. Samen zetten ze zich de komende vier jaar in voor het vergroten van diversiteit en het creëren van een inclusieve cultuur op basisscholen en op pabo’s.

Op scholen in het primair onderwijs is de samenstelling van de lerarenteams nog vaak weinig divers en geen afspiegeling van de samenleving. Zo zijn mannelijke leraren en leraren met een niet-Nederlandse achtergrond vaak ondervertegenwoordigd. Dat is jammer. Niet alleen omdat het voor leerlingen belangrijk is dat zich herkennen in rolmodellen op school, maar ook omdat scholen een belangrijke taak hebben in het voorbereiden van leerlingen op de diverse samenleving. Daarnaast is het als werkgever in het primair onderwijs belangrijk dat we ervoor zorgen dat iedereen zich welkom voelt én echt onderdeel van het team is. We hebben bovendien iedereen nodig om de grote personeelstekorten in het onderwijs aan te pakken.

Acht organisaties, waaronder verschillende pabo’s, zetten zich daarom in voor meer diverse en inclusieve lerarenteams. Zo wordt er werk gemaakt van samenwerking tussen opleidingen en basisscholen, gaan de ondertekenaars kennis ontwikkelen en delen over geslaagde interventies bij het creëren van inclusieve lerarenteams en komt er een landelijk netwerk over dit thema.

Het manifest is ondertekend door (op alfabetische volgorde):  

  • Fontys Hogescholen
  • Hogeschool Rotterdam
  • InHolland Hogeschool Haarlem
  • Landelijk Overleg Lerarenopleiding Basisonderwijs (LOBO)
  • Marnix Academie Utrecht
  • Meestert!
  • PO-Raad
  • Vereniging Hogescholen
gesprek

Downloads

PDF, 125.83 kB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten