Aan de slag

Ga aan de slag met de Strategisch HRM-scan

Weet jij hoe het staat met het strategisch HR-beleid binnen jouw organisatie? Met deze HRM-scan breng je samen met van HR-professionals, schoolleiders en andere medewerkers in kaart wat je aan jouw beleid kan verbeteren én hoe medewerkers het ervaren in de praktijk.

De strategisch HRM-scan is gebaseerd op het AMO(R)-model voor strategisch HRM. Het model brengt in kaart hoe bekwaam en gemotiveerd medewerkers zijn, welke ruimte en hulpmiddelen ze krijgen om hun werk goed te doen, en in hoeverre ze binnen de organisatie goede en betrouwbare sociale contacten hebben. 

Met de scan

  • krijg je zicht op hoe HR-professionals, schoolleiders en medewerkers in jouw organisatie het HR-beleid ervaren;
  • kan je aan de slag met het verbeteren van het HR-beleid zelf én de implementatie daarvan in de praktijk;
  • breng je mogelijke blinde vlekken op het gebied van strategisch HRM in beeld;
  • kan je in gesprek met de intern toezichthouder en de inspectie over jouw strategisch HR-beleid. 

Hoe werkt de scan?

De scan bestaat enerzijds uit een vragenlijst op bestuursniveau, en wordt ingevuld door de bestuurder(s) en de HR-professional(s). Daarnaast zijn er optionele vragen voor schoolleiders en andere medewerkers. De concrete stappen zien er als volgt uit:

  1. Vraag als bestuurder of HR-professional toegang tot de scan aan voor jouw organisatie.
  2. Je ontvangt per e-mail inloggegevens en vult zelf de scan in.
  3. Je nodigt via het portaal (mede-)bestuurders, HR-professionals, schoolleiders en medewerkers uit om de scan in te vullen.
  4. Download de rapportage en analyseer resultaten met elkaar. 

Welke vragen kan je verwachten?

De scan stelt circa 65 vragen op een aantal vlakken: de HR-strategie zelf, de implementatie van het beleid, en de bekwaamheid en ervaringen van schoolleiders en medewerkers.  Zo wordt er gevraagd of het bestuur een helder strategisch beleid heeft, of medewerkers voldoende professionele ruimte ervaren en of schoolleiders voldoende beschikbare tijd hebben voor leidinggevende taken. Voor elk (sub)thema vind je in het eindrapport (voorbeeld) de gemiddelde score per doelgroep. 

Heb je vragen over de strategisch HRM-scan? Neem contact op met beleidsadviseur Yvonne van Dijke

Meer weten?

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten