Interview

Inclusievere school dankzij de Banenafspraak

Dankzij de Banenafspraak maken mensen met een arbeidsbeperking meer kans op een baan. Bij de Stichting Openbare Basisscholen Helmond gingen afgelopen jaar drie nieuwe collega’s aan de slag.

Geen dag is hetzelfde voor Kevin van den Broek (30), schoolassistent op obs ’t Hout in Helmond. Het ene moment helpt hij leerlingen een robot te bouwen, op het andere moment draagt hij voor de conciërge dozen naar de berging. “Ik heb niet eerder zo’n leuke baan gehad.”
 

Van den Broek is aangesteld via de Banenafspraak, onderdeel van de Participatiewet die begin 2015 in werking trad. Doel van de afspraak is om meer mensen met een arbeidsbeperking aan geschikt werk te helpen. Organisaties krijgen onder meer subsidie voor begeleiding van de werknemer, loonkorting en ondersteuning vanuit het UWV bij de werving van kandidaten.

“Een gunstige regeling, vooral voor organisaties die inclusie en diversiteit hoog in het vaandel hebben staan, zoals wij”, zegt Christel Verbruggen, staffunctionaris HRM bij de Stichting Openbare Basisscholen Helmond, waar ook obs ’t Hout onder valt.

Werving

In 2019 ging Verbruggen in gesprek met het UWV om te kijken hoe haar stichting mensen vanuit de Banenafspraak kon aanstellen. “We wilden concreter invulling geven aan onze ambitie om een inclusieve stichting te zijn: niet alleen leerlingen, maar ook onze medewerkers willen we laten voelen dat iedereen welkom is, ongeacht achtergrond.”

Het UWV voerde een ‘arbeidsanalyse’ uit en sprak met diverse schoolmedewerkers om in kaart te brengen welke taken iemand met een arbeidsbeperking eventueel op zich kon nemen.  Verbruggen: “Reparaties, kopiëren, laptops uitdelen, boodschappen doen – noem maar op. Veel van deze taken deden onze medewerkers er vaak even bij – zowel leraren als leidinggevenden – terwijl we ze net zo goed konden bundelen in één functie en zo voor lastenverlichting konden zorgen.”

Samen met het UWV maakte de stichting een plan voor de werving. Profielen werden opgesteld en het UWV maakte een voorselectie van kandidaten. Op basis daarvan nodigde de stichting kandidaten uit voor een kennismakingsgesprek.

Kevin van den Broek was een van hen. Eerder werkte hij als automonteur en vrachtwagenchauffeur. Maar dat werd te zwaar door een slechte heup en blessures aan zijn knie en rug. In 2015 moest hij de handdoek in de ring gooien. Dankzij een bevriende leerkracht begon hij in 2020 als vrijwilliger tijdens het overblijven op obs ‘t Hout. Van den Broek: “Dat beviel me zo goed dat ik graag meer voor de school wilde doen.” De schooldirecteur wees hem op de vacatures vanuit de Banenafspraak. Via zijn contactpersoon bij het UWV kon hij solliciteren.

Maatwerk

Speciaal voor Van den Broek werd de functiebeschrijving iets aangepast. Verbruggen: “Een van onze uitgangspunten is dat het geluk van de medewerker onze motivatie is. We beseften snel dat Kevin graag met techniek werkt. Waarom zou hij dat niet ook bij ons kunnen doen?” Zo kwam Van den Broek onder meer terecht bij de “Vakroute”, een richting voor leerlingen in groep 7/8 die mogelijk naar het vmbo of praktijkonderwijs gaan. Activiteiten reiken van knutselen met hout tot robots bouwen met elektronica.

Verbruggen: “Net als bij andere functies moet je als werkgever bij functies vanuit de Banenafspraak van tevoren helder formuleren waar je precies behoefte aan hebt. Welke vaardigheden of eigenschappen zijn belangrijk? Welke houding wil je graag bij je nieuwe medewerker zien? Tegelijkertijd is het weinig zinvol om de taken volledig dicht te timmeren. Laat ruimte voor eigen interesses en talenten. Dat is motiverender voor je werknemer en gezonder voor de organisatie.”

Regeling

In totaal stelde de Stichting Openbare Scholen Helmond begin 2021 drie medewerkers vanuit de Banenafspraak aan. Na een proefperiode van twee maanden – volledig door het UWV betaald – kregen de medewerkers een contract bij de stichting. Daarnaast ontvangt de werkgever voor drie jaar aanvullende subsidie; mogelijke uitval door ziekte komt voor rekening van het UWV. Verbruggen: “Zowel de werknemer als werkgever heeft zo voorspelbaarheid.”

Ook heeft elke medewerker een begeleider vanuit de school toegewezen gekregen, iemand met wie ze geregeld kijken hoe het gaat en bij wie ze terecht kunnen als ze ergens tegenaan lopen. De begeleiders volgden hiervoor een speciale UWV-training.

Stempel

Van den Broek heeft nog geen moment spijt gehad. “Met een arbeidsbeperking krijg je al snel een stempel opgeplakt. Mensen kijken een beetje op je neer. Doordat ik nu weer een baan heb, merk ik dat dit verandert. Ik krijg waardering voor wat ik doe en voel me serieus genomen. Het is ontzettend leuk werk en ik ben nog geen dag chagrijnig geweest.”

Een belangrijke voorwaarde is dat de teamleden ervoor openstaan. Verbruggen: “Zij moeten bereid zijn om hun nieuwe collega een kans te geven, benadrukte het UWV.” Binnen obs ’t Hout werd iedereen daarom tijdig geïnformeerd via de nieuwsbrief en een studiedag. Verbruggen: “We kregen veel positieve reacties. Mensen vroegen waarom we dit niet eerder hadden gedaan.” Van den Broek: “Mijn collega’s zijn heel blij dat ik er ben, merk ik. Ik neem ze werk uit handen, en ze vinden het ook gewoon gezellig.”

Wil je meer weten over de Banenafspraak? Lees meer op de website van de PO-Raad

Aanstelling vanuit de Banenafspraak – hoe pak je het goed aan?

  • Kijk met het werkgeversservicepunt (UWV) hoe mensen vanuit de Banenafspraak aan je organisatie kunnen bijdragen. Breng samen in kaart brengen welke taken je kunt bundelen tot een nieuwe functie.
  • Informeer je medewerkers over je voornemen om mensen vanuit de Banenafspraak aan te stellen. Licht eventueel toe hoe de nieuwe collega op termijn voor lastenverlichting kan zorgen.
  • Zorg dat je nieuwe medewerkers goed hun draai binnen de organisatie kunnen vinden: faciliteer begeleiding met tijd, en stel de functie waar mogelijk af op interesses en vaardigheden.
  • Inspireer andere werkgevers om ook bij te dragen aan een inclusievere samenleving. Deel kennis en ervaringen op congressen of via sociale media.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten