Nieuws

Advies ontwerpteam: versterk opgavegerichte aanpak personeelstekort

De personeelstekorten lopen op. Naast een noodzakelijke landelijke aanpak, is er veel te winnen door regionale samenwerking te versterken. In de regio kan namelijk effectief worden ingespeeld op de grote verschillen in de arbeidsmarktsituatie binnen en tussen regio’s. 

Bij de aanpak van personeelstekorten in het primair onderwijs wordt nadrukkelijk gekeken naar de regio. Zo’n regionale aanpak roept echter ook veel vragen op. Wat verstaan we eigenlijk onder een regio? Is de regio wel in staat om oplossingen te realiseren? En wat zijn randvoorwaarden en hoe waarborgen wij het versterken van de regionale samenwerking? 

De PO-Raad nam het initiatief een ‘ontwerpteam versterking regionale samenwerking arbeidsmarktvraagstukken’ te starten. In dit team zitten schoolbestuurders, vertegenwoordigers van de beroepsgroep en wetenschappers met expertise op het gebied van onderwijs, governance en regionale samenwerking. Tijdens het PO-Raad Congres heeft het ontwerpteam haar adviezen gepresenteerd. De centrale notie is dat de maatschappelijke opdracht in de regio centraal moet staan en prioriteit verdient bóven de stichtingsdoelen van de afzonderlijke schoolbesturen. Door de opgave van de tekorten centraal te stellen, wordt de versnippering tegengegaan en zal vrijblijvendheid in de samenwerking verminderen. Om deze ontwikkeling te ondersteunen is er een 3D-model voor opgavegerichte samenwerking in de regio ontwikkeld. Het ontwerpteam heeft uiteindelijk een ‘regio-deal aanpak’ voor ogen, waarin de samenwerking tussen een regio en het rijk centraal staat om de gemeenschappelijke regionale opgave te realiseren.

Lees meer hierover in het adviesrapport ‘denken doen en doorpakken in de regio’ en bekijk de animatie.

Externe video URL

 

Extra informatie over Actieplan ‘Duurzaam werken in het onderwijs’ uit april 2021, staat in dit artikel.
 

Leraren in overleg

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten