Nieuws

Budget lerarenbeurs aangepast voor intensivering aanpak lerarentekort

Een deel van de financiële middelen uit de lerarenbeurs voor 2020 en 2021 worden ingezet in het kader van de aanpak van het lerarentekort. Dat hebben de minister Arie Slob en Ingrid van Engelshoven (beiden Onderwijs) onlangs bekend gemaakt.

De Tweede Kamer heeft een aantal amendementen op de begroting van OCW aangenomen, waardoor er meer geld gaat naar de regionale aanpak personeelstekorten en de regelingen zijinstroom en onderwijsassistenten opleiding tot leraar. De financiële dekking daarvoor heeft de Tweede Kamer gevonden in het budget voor de Lerarenbeurs. Daarnaast worden er financiële middelen vanuit de lerarenbeurs ingezet voor de verdere intensivering van ‘Samen Opleiden’ via de opleidingsscholen.

Budget

In het totaal gaat het om een intensivering op de aanpak personeelstekorten van 28,5 miljoen euro in 2020. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op het budget van de regeling Lerarenbeurs voor 2020, dat hierdoor wordt bijgesteld van 78 naar 49,5 miljoen euro.

Met dit budget voor de Lerarenbeurs in 2020 kunnen alle herhaalaanvragen (aanvragen voor een tweede of derde studiejaar) gehonoreerd worden. Dat betekent dat alle leraren die nu al een lerarenbeurs krijgen hun opleiding met de beurs kunnen afmaken. Het budget voor de Lerarenbeurs dat vervolgens nog over is voor leraren die in 2020 willen starten met een bachelor- of masteropleiding, is beperkt. De aanvragen worden toegekend op volgorde van binnenkomst.   

Aanpassing regeling en uitbreiding controles

De Audit Dienst Rijk (ADR) heeft de subsidieverstrekking van de lerarenbeurs gecontroleerd. Op basis van de bevindingen van de ADR wordt de subsidieregeling aangepast en de controles uitgebreid. Er wordt strakker gecontroleerd op de aanwezigheid van de werkgeversverklaring, op het behalen van de studiepunten (15 punten-eis) en op de hoogte van het te subsidiëren collegegeld. 

De gewijzigde regeling wordt binnenkort gepubliceerd.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten