Nieuws

Commissie adviseert: scholensluiting geen optie tijdens pandemie

Het sluiten van scholen mag geen optie meer zijn bij het bestrijden van het coronavirus, dat adviseert een onafhankelijke commissie aan demissionair minister Slob. In plaats daarvan dient er gekeken te worden naar wat er nodig is om, veilig en verantwoord, onderwijs te blijven geven. Een structurele aanpak van het lerarentekort en gezonde, goed geventileerde schoolgebouwen zijn hierbij essentieel, aldus de commissie. 

De commissie, het Platform Perspectief Jongeren (PPJ), adviseert het kabinet over het Nationaal Programma Onderwijs. Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) is voorzitter van de commissie. In de brief aan minister Slob deelt het PPJ een aantal zorgen. Bijvoorbeeld over toename van de bestaande achterstanden en sociale segregatie, de korte doorlooptijd van 2,5 jaar en het ontbreken van de juiste randvoorwaarden om het NPO kansrijk te laten zijn.  

Deze randvoorwaarden zijn onder andere dat schoolgebouwen zo ingericht moeten worden dat kleine groepen er kunnen werken, dat de ventilatie op orde moet zijn en dat er voldoende personeel is om onderwijs te kunnen bieden.   

Investeer in schoolgebouwen

Het PPJ is kritisch op de huidige wijze waarop de verantwoordelijkheid van schoolgebouwen is ingericht. Zij schrijven dat “een gedeelde verantwoordelijkheid van landelijke overheid, gemeenten en schoolbesturen de zaak compliceert.” Het platform adviseert het Rijk dan ook “om de huidige belemmeringen ten behoeve van de benodigde investeringen zo snel mogelijk weg te nemen, zodat schoolgebouwen en leslokalen coronaproof worden in het gebruik en de ventilatie-achterstand wordt verholpen.”

Ook bepleit het PPJ om op korte termijn te investeren in aangepaste ruimtes binnen scholen. “In het bijzonder op scholen met relatief grote populaties leerlingen in een kwetsbare positie”, zo valt te lezen in de brief. 

Kleinere groepsgrootte

Ook adviseert het PPJ het verkleinen van de groepsgrootte. “Dit kan een zeer effectieve manier zijn om achterstandsleerlingen vooruit te helpen, maar dit vraagt wel om extra personeel” schrijft het PPJ. Zij roept het kabinet dan ook op om alles op alles te zetten om zowel de (zij-)instroom in het onderwijs als het behoud van leraren te bevorderen. “Bovendien zou de groepsgrootte centraler in de aanpak van het lerarentekort moeten staan omdat kleine groepen de werkdruk kunnen verminderen en het beroep leraar aantrekkelijker maken”, aldus het PPJ. 

PO-Raad onderschrijft advies

De PO-Raad onderschrijft de conclusies uit het advies. Zo pleit de sectororganisatie al langer voor de aanpak van schoolgebouwen. En wel zo dat dit op een integrale wijze wordt opgepakt en scholen toekomstbestendig worden gemaakt. Dit betekent dat, naast een goede ventilatie, schoolgebouwen functioneel, gezond, toegankelijk en duurzaam moeten zijn. Wel ziet de sectororganisatie nog een uitdaging ten aanzien van het verkleinen van de groepsgrootte, want naast extra personeel moeten ook de schoolgebouwen daarop aangepast worden. 

Freddy Weima, voorzitter PO-Raad over het advies: ,,De adviezen van het PPJ sluiten goed aan op de standpunten van de PO-Raad. Zo pleiten wij al langer voor het omvormen van het NPO tot een duurzaam verbeterprogramma en het aanpakken van de personeelstekorten en de slechte schoolgebouwen. Ook wij vinden de gevolgen van de scholensluiting voor leerlingen zeer zorgelijk. Daarom hebben wij eerder deze week aangegeven graag met het kabinet in gesprek te gaan over een coronastrategie voor de lange termijn, met onder meer goede aandacht voor de veiligheid van het onderwijspersoneel.”

Kinderen met vingers omhoog

Downloads

PDF, 172.49 kB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten