Nieuws

Minister gaat aan de slag met nieuw experiment flexibele schooltijden

Komend schooljaar kunnen scholen uit het experiment flexibele onderwijstijden nog op dezelfde voet verder gaan. Vanaf schooljaar 2020/2021 start er een nieuw experiment, schrijft minister Slob (Onderwijs) in reactie op de aangenomen motie van VVD, D66, en CDA. Of alle huidige deelnemende scholen daaraan kunnen meedoen, hangt af van de voorwaarden die nog uitgewerkt moeten worden.

Slob zal de huidige deelnemende scholen betrekken bij de vormgeving van een nieuw experiment. Een vereiste van de Kamer is in ieder geval dat flexibele onderwijstijden gelden voor álle leerlingen van een school, ongeacht financiële bijdragen van ouders. Ook moet er instemming zijn van de medezeggenschapsraad en moet de onderwijskwaliteit in orde zijn, om in de toekomst te mogen afwijken van de centraal vastgestelde vakanties en de vijfdaagse schoolweek.

Andere spelregels

Nog dit jaar zal minister Slob de Kamer informeren over de vormgeving van een nieuw experiment. De PO-Raad vindt dat de minister de scholen onvoldoende zekerheid biedt voor de toekomst door mogelijk de spelregels voor flexibele onderwijstijden te veranderen. Zij vindt het bovendien onwenselijk als de scholen weer een nieuwe procedure doormoeten, om hetzelfde te kunnen blijven doen, namelijk goed en flexibel onderwijs bieden.

Wat de PO-Raad betreft wordt de door de Kamer gevraagde wetswijziging daarnaast teveel op de lange baan geschoven. 

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten