Nieuws

Nieuwe methodiek brengt leraren- en schoolleiderstekort in kaart 

Het personeelstekort is een van de grootste uitdagingen voor het onderwijs. Ondanks ramingen is onbekend hoe groot het tekort daadwerkelijk is. Zo worden de verborgen vacatures niet geregistreerd en is er geen eenduidige manier van registreren. Een nieuwe uitvraag moet hier verandering in brengen. De PO-Raad maakt werk van goede registratie en vraagt haar leden om deel te nemen.  

De uitvraag is ontwikkeld in samenwerking met het ministerie van OCW, onderzoeksbureau Centerdata en schoolbesturen uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Almere. Hierbij worden zowel de openstaande als de verborgen vacatures in kaart gebracht. Van een verborgen vacature is sprake wanneer een school een oplossing voor een formatieprobleem gevonden heeft, op een manier die eigenlijk niet wenselijk is. Bijvoorbeeld een onderwijsassistent of stagiair voor de klas. 
 
Na een succesvolle verkenning onder 200 scholen wordt er nu gestart met een landelijke uitvraag. De PO-Raad bouwt voort op de succesvolle ervaringen in de G5 en faciliteert deze landelijke uitrol. Naast het lerarentekort brengt deze methodiek ook het tekort aan schoolleiders in kaart. Zo ontstaat een actueel, landelijk beeld en worden ook de regionale verschillen inzichtelijk.  

Freddy Weima, voorzitter PO-Raad: ,,Ik ben trots op de collega’s en bestuurders die deze methodiek mede ontwikkeld hebben en ik hoop dat zoveel mogelijk PO-Raad-leden willen helpen om het tekort inzichtelijk te maken. Een betrouwbaar beeld van de exacte omvang van het tekort is in ieders belang.” 

Wat vraagt de PO-Raad van schoolbesturen? 

Scholen ontvangen in de eerste week van oktober een e-mail van onderzoeksbureau Centerdata met een link om de tekorten op schoolniveau op te geven. Het schoolbestuur ontvangt via Centerdata een link naar een online omgeving. Hier kunnen de ingevulde gegevens en resultaten eventueel aangevuld worden. Daarna kan het bestuur de resultaten definitief verzenden. De looptijd van dit onderzoek bedraagt twee weken. Schoolbesturen kunnen helpen door deelname onder schoolleiders te stimuleren. In december 2021 worden de resultaten gepubliceerd. 

Vragen? 

Lees meer informatie in de veelgestelde vragen & antwoorden.  

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten