Nieuws

Gezocht: schoolbesturen voor Lerend netwerk en leden voor de visitatiecommissie

Bij bestuurlijke visitatie staat leren van elkaar centraal. Het schoolbestuur dat gevisiteerd wordt, krijgt feedback van collega-bestuurders en van een expert van buiten de sector. De PO-Raad vindt de ontwikkeling en professionalisering van schoolbesturen van groot belang en zoekt zowel schoolbesturen die willen deelnemen aan het bestuurlijk visitatietraject als leden voor de visitatiecommissie.

Hoe staan we ervoor als schoolbestuur en hoe kunnen we het nog beter doen? Bij bestuurlijke visitatie staat de professionalisering van het schoolbestuur en de ontwikkeling van de visie op onderwijskwaliteit centraal. Bekijk onderstaande video voor meer informatie.

Lerend netwerk

Start van het bestuurlijk visitatietraject is het maken van een zelfevaluatie: dit kan het schoolbestuur zelfstandig doen of met andere schoolbesturen in een Lerend netwerk. In september en oktober is er nog ruimte voor enkele besturen om deel te nemen aan het Lerend netwerk, zodat zij zich voor kunnen bereiden op de bestuurlijke visitatie. De leden van het netwerk komen vier keer samen onder begeleiding van een deskundige.

Lid worden van de visitatiecommissie?

Daarnaast zoekt de PO-Raad leden voor de visitatiecommissie. De sectororganisatie zoekt mensen met een helicopterview die onbevooroordeeld en onafhankelijk kunnen opereren ten opzichte van het te visiteren schoolbestuur. Bestuurlijke ervaring in het primair onderwijs in een vereiste. Ook moeten nieuwe leden complexe processen kunnen doorzien, actief kunnen luisteren en in staat zijn de eigen gedachten goed onder woorden te brengen. Nieuwe leden van de visitatiecommissie volgen een training van een dagdeel en tekenen een geheimhoudingsverklaring voordat zij aan de slag gaan als commissielid

Aanmelden of vragen?

Wilt u zich aanmelden voor een Lerend netwerk of als lid van de visitatiecommissie? Dat kan door te mailen naar bestuurlijkevisitatie@poraad.nl. Noelle Steeghs of Laura Thiescheffer nemen vervolgens contact met u op. Voor vragen kunt u ook terecht bij de PO-Raad. In de Q&A Bestuurlijke visitatie vindt u alle antwoorden op veelgestelde vragen over bestuurlijke visitatie.