Nieuws

Eerste Kamer akkoord met Wet personenregister kinderopvang: VOG onderwijs ook te gebruiken voor kinderopvang

De Eerste Kamer heeft deze week het wetsvoorstel aangenomen dat een personenregister regelt voor de kinderopvang, gastouderopvang en het peuterspeelzaalwerk. Alle werkenden in de kinderopvang moeten straks in het register staan met een recente verklaring omtrent het gedrag (VOG). Is iemand niet ingeschreven in het personenregister, dan mag hij of zij ook niet in de kinderopvang werken.

Tijdens de behandeling van dit wetsvoorstel in de Tweede Kamer is toegezegd dat bij samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang het personeel dat zowel in het onderwijs als in de kinderopvang werkzaam is, gebruik kan maken van dezelfde VOG. Dit met het doel om administratieve lasten te verminderen en tevens bij te kunnen dragen aan het versterken van doorgaande leerlijnen. Dit is goed nieuws voor schoolbesturen die intensief samenwerken met kinderopvang en personeel hebben dat zowel in onderwijs als kinderopvang werkzaam is.

Zie ook eerder bericht van de PO-Raad.