Nieuws

Doorstroomtoets en centrale aanmelding vo laten nog even op zich wachten

De Tweede Kamer debatteerde gisteren over het Wetsvoorstel doorstroomtoetsen po. Dat dit dient om de eerste stappen te zetten in de richting van meer kansengelijkheid, daarover waren de partijen het grotendeels eens. Maar deze wet is onvoldoende om de complexe problematiek van kansenongelijkheid echt op te lossen. Daarvoor is een stelselwijziging nodig.   

Het wetsvoorstel regelt drie zaken: 

  • leerlingen uit groep acht moeten zich op één moment aanmelden voor de middelbare school: in het wetsvoorstel wordt hiervoor 1 april genoemd 

  • de eindtoets verandert in een doorstroomtoets  

  • het CvTE wordt toezichthouder voor de aanbieders van toetsen en zal niet meer functioneren als aanbieder van de Centrale Eindtoets 

De inzet was invoering per schooljaar 2022-2023, maar demissionair minister Slob komt nog met een Kamerbrief wat betekent dat behandeling van het wetsvoorstel pas na het zomerreces wordt voortgezet. De doorstroomtoets en het centrale aanmeldmoment zullen dus nog even op zich laten wachten. 

Gelijke kansen 

Alle veranderingen die met deze wet worden doorgevoerd hebben hetzelfde doel: vergroten van de kansengelijkheid bij de overgang po-vo. Maar het is pleisters plakken op een stelsel dat de kansen van een deel van de leerlingen verkleint. Of, zoals Paul van Meenen (D66) verwoordde: Zijn we niet een tweedehands auto aan het repareren? Kansengelijkheid is onderwerp van gesprek binnen de vereniging PO-Raad, juist ook in het licht van de overgang van po naar vo. We zijn hierover constant in overleg met OCW en VO-raad. De PO-Raad wil geen pleisters plakken op het huidige systeem, we willen toe naar een kansrijker stelsel

Één aanmelddatum 

Alle partijen zien het belang in van één aanmelddatum voor het vo om de toelatingskansen op de plek van voorkeur voor ieder kind hetzelfde te maken. Ook de PO-Raad pleit hiervoor. Het wetsvoorstel bepaalt centrale aanmelding op 1 april. Verschillende partijen, zoals SP, D66 en CDA pleitten in het debat voor een aanmeldmoment in bijvoorbeeld mei. Minister Slob reageerde dat op basis van een uitgebreide uitvoeringstoets is gekozen voor 1 april. Het vo zou anders in de knel komen en het po zou voldoende tijd willen hebben voor de warme overdracht. Zeker het speciaal onderwijs zou volgens deze uitvoeringstoets hier behoefte aan hebben, aldus de minister.  

Toezicht op de doorstroomtoetsen  

Het wetsvoorstel regelt ook dat het CvTE jaarlijks vaststelt of de inhoud van de doorstroomtoetsen voldoet aan juiste criteria. De Expertgroep Toetsen PO verdwijnt. De PO-Raad vindt het essentieel dat de toetsen een goede kwaliteit hebben en vergelijkbaar zijn. Voor de sectororganisatie is en blijft goed toezicht op dit vlak dan ook erg belangrijk. Gisteren werd duidelijk dat vooral de SP en GroenLinks zich ernstige zorgen maken over het feit dat het onderwijs straks helemaal afhankelijk is van private toetsaanbieders. Zij vrezen een situatie waarin er geen (alternatieve) toetsen worden aangeboden en dat deze partijen bijvoorbeeld ook toetsbegeleiding gaan aanbieden. Zij dienden een amendement in dat regelt dat er een publieke toets behouden blijft.