Nieuws

Internetconsultatie over doorstroomtoets primair onderwijs

Minister Arie Slob (Onderwijs) wil dat leerlingen uit groep acht zich vanaf schooljaar 2022-2023 op 1 april gaan aanmelden voor de middelbare school. Daarnaast verandert de eindtoets in een doorstroomtoets. Dit staat in een wetsvoorstel dat tot 20 maart 2020 openstaat voor internetconsultatie.

Door het invoeren van één aanmelddatum, hebben alle kinderen volgens de minister evenveel kans om op hun voorkeursschool in het voortgezet onderwijs terecht te komen. Op dit moment kunnen kinderen zich al aanmelden bij het initiële advies op 1 maart. Maar bij ongeveer 2000 kinderen wordt het advies na het maken van de eindtoets nog aangepast. Daardoor kan het gebeuren dat zij voor een andere school moeten kiezen en geen gelijke kans hebben op plaatsing. De PO-Raad is daarom blij dat er één aanmeldmoment komt. Zo zijn de toelatingskansen op de plek van voorkeur voor ieder kind hetzelfde.

Volgorde advies en eindtoets blijft hetzelfde

Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, krijgen kinderen uit groep acht het schooladvies van de leraar in januari. De regering stelt voor dat ze vervolgens tussen 1 februari en 15 februari de doorstroomtoets gaan maken. Wanneer de toets een hoger advies geeft dan het schooladvies, moet de school haar advies heroverwegen. Dit kan tot bijstelling naar boven leiden. Aan die volgorde en procedure verandert niets. Alleen de tijdlijn verschuift.

Het is volgens de PO-Raad jammer dat de volgorde van advies en toetsing hetzelfde blijft. De sectororganisatie vindt het namelijk belangrijk dat scholen zoveel mogelijk informatie kunnen gebruiken bij het vormgeven van hun professionele oordeel. De eindtoets is wat de PO-Raad betreft onderdeel van dit oordeel, en geen oordeel op zich. Het lijkt de PO-Raad daarom logisch om de toets en het schooladvies samen te nemen en het aan scholen te laten om tot een professionele adviseringsprocedure te komen.

De PO-Raad pleit daarnaast al langer om de eindtoets te veranderen in een doorstroomtoets. Deze definitie past bij de ambities van het discussiestuk Toekomst van ons Onderwijs. In dit discussiestuk pleiten de PO-Raad en andere betrokkenen onder andere voor een overgang van po naar vo die meer ruimte biedt voor flexibiliteit en uitgestelde keuze. De PO-Raad is dan ook erg blij dat de minister deze term wil overnemen.

CvTE wordt toezichthouder doorstroomtoets

In het wetsvoorstel staat ook dat het College voor Toetsen en Examens (CvTE) niet langer de aanbieder van een van de toetsen blijft. Zij worden toezichthouder voor de aanbieders van de toetsen. Nu het CvTE dit toezicht overneemt, is de regering van plan de Expertgroep Toetsen PO op te heffen. Het CvTE zal jaarlijks vaststellen of de inhoud van de doorstroomtoetsen die dat jaar worden aangeboden voldoen aan juiste criteria. De PO-Raad vindt het essentieel dat de toetsen een goede kwaliteit hebben en vergelijkbaar zijn. Voor de sectororganisatie is en blijft goed toezicht op dit vlak dan ook erg belangrijk.

Ook reageren op de internetconsultatie?

Dat kan tot 20 maart 2020 via deze link. Reacties worden benut voor het eventueel verbeteren van het huidige wetsvoorstel. De reactie van de PO-Raad is ook op de website van de internetconsultatie te lezen.