Nieuws

Jongeren willen volgend jaar landelijke toets voor brugklassers

Brugklassers moeten volgend schooljaar een landelijke niveauverbetertoets maken die in beeld brengt of zij wel op het juiste niveau zitten. Dat is één van de adviezen die jongeren vandaag aan premier Mark Rutte presenteren.

Het wegvallen van de eindtoets dit jaar, vergroot de kansenongelijkheid in het onderwijs. Een hogere eindtoetsuitslag vormt jaarlijks voor duizenden leerlingen aanleiding het schooladvies naar boven bij te stellen. Maar daar was dit jaar geen sprake van. Dat is reden tot zorg voor de jongeren die zich na de oproep van premier Rutte om mee te denken over de gevolgen van de coronamaatregelen, verenigden in Denktank-Y. In deze Denktank zitten het LAKS, FNV Youn&United, CNV Jongeren, ISO en JOB. Meer dan duizend ideeën haalden zij op bij hun achterbannen. Vandaag presenteren ze hun advies aan premier Rutte, de ministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) en Wouter Koolmees (Sociale Zaken).

Toets vroeg in het jaar

Het is zaak kansengelijkheid te bevorderen, zeggen de jongeren. Júist nu de eindtoets dit jaar is weggevallen. Daarom moeten brugklassers komend schooljaar een landelijke, objectieve niveauverbetertoets maken. En die moet tijdig aangeboden worden, zodat brugklassers die op het onjuiste niveau zitten al vroeg de kans krijgen om op een laagdrempelige manier door te stromen.

De PO-Raad benadrukt het belang van de eindtoets als onafhankelijk gegeven voor het opstellen van het schooladvies. De sectororganisatie steunt de beslissing die dit jaar niet af te nemen, maar maakt zich wel zorgen. ,,We wéten immers dat de uitslag van de eindtoets nog steeds voor een groep leerlingen heel bepalend is voor de kansen in hun verdere (onderwijs)loopbaan'', zegt vicevoorzitter Anko van Hoepen daarover.

Aan deze kant van de zomervakantie hebben we gedaan wat we konden om zoveel mogelijk een bijdrage te leveren aan ruimhartige toelating en kansrijke plaatsing van leerlingen op het voortgezet onderwijs. Na de zomer ligt er een stevige opdracht voor het voortgezet onderwijs om juist deze groep leerlingen goed te blijven volgen en de kansen te blijven geven die zij verdienen. Een objectieve niveauverbetertoets is daar een uitstekend middel voor. Van Hoepen: ,,Het advies van de jongeren om deze scholieren volgend jaar alsnog de kans te geven in een landelijke toets te laten zien wat ze kunnen, juich ik zeker toe. Het laat ook zien dat jongeren belang hechten aan een objectief gegeven bij het bepalen van hun schoolcarrière.''

Primair en speciaal onderwijs niet vertegenwoordigd

In hun advies roepen de jongeren het kabinet ook op werk te maken van een organisatie van leerlingen uit het basis- en speciaal onderwijs. Want deze sectoren komen er wat bekaaid af in het Denktank-Y-advies omdat er nog geen structurele, gedegen en gelegitimeerde vertegenwoordiger voor deze leerlingen is. Die moet er wat de jongeren en studenten betreft wel komen.

Links & downloads

Coalitie Y - Advies onderwijs & inkomenspositie
150.83 KB