Nieuws

'Plaatsingswijzers moeten altijd ruimte geven aan dubbele schooladviezen'

In plaatsingswijzers, waarin primair en voortgezet onderwijs opnemen welk niveau middelbare school bij een kind past, moet altijd ruimte zijn voor dubbele schooladviezen. De Tweede Kamer nam deze week een motie aan van PvdA en D66 die dit regelt.

De Kamer wil er op deze manier voor zorgen dat leerlingen die baat hebben bij een dubbel schooladvies – vmbo/havo bijvoorbeeld - dat ook altijd kunnen krijgen. Nu krijgen zij wel eens een enkelvoudig schooladvies – alleen vmbo of alleen havo – omdat scholen in een regio met elkaar afspreken alleen enkelvoudige adviezen te gebruiken.

De PO-Raad kan zich vinden in dit voorstel omdat leerlingen in groep acht daarmee altijd het beste schooladvies kunnen krijgen. Een kind van wie heel duidelijk is wat het in zijn mars heeft, kan dan gewoon een enkelvoudig advies krijgen. Daar waar twijfel is, kan een dubbel advies worden gegeven. De PO-Raad benadrukt dat het schooladvies een startadvies is en geen examenadvies, laat staan een carrièreadvies. Het schooladvies mag nooit allesbepalend zijn voor de toekomst van het kind. Om alles uit kinderen te kunnen halen en hen gelijke kansen te bieden, is het belangrijk dat leerlingen te allen tijde kunnen blijven doorgroeien en opleidingen kunnen 'stapelen'. Ze pleit daarom voor brede brugklassen.

Het is nog onduidelijk wanneer de nieuwe regel van kracht wordt. Daarvoor is eerst een wetswijziging nodig.