Nieuws

Regeling Doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen aangepast

De regeling Doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen is in februari 2021 aangepast: Scholen uit het po mogen meedoen aan maximaal één doorstroomprogramma.

De doorstroomprogramma’s zijn bestemd voor leerlingen die op een hoger niveau kunnen presteren maar minder ondersteuning of hulpbronnen tot hun beschikking hebben dan hun klasgenoten. De subsidie komt vanuit het Actieplan Gelijke Kansen.

Belangrijkste wijzigingen

De belangrijkste wijziging in de regeling per februari 2021 is dat scholen in het vo aan twee doorstroomprogramma’s mogen deelnemen. Scholen uit het po mogen meedoen aan maximaal één doorstroomprogramma. Dit geldt ook voor nevenvestigingen van scholen.

Drie leerlijnen en samenwerking

Voor de regeling zijn drie inhoudelijke leerlijnen gedefinieerd en elk doorstroomprogramma bevat in ieder geval twee van die drie leerlijnen en bestaat uit minstens 100 klokuren per leerling. Ook is het van belang om al bij de subsidieaanvraag na te denken over de selectie van de deelnemers en de samenwerking met andere scholen. De nieuwe regeling schrijft namelijk voor dat een subsidieaanvraag een onderbouwing bevat hoe de selectie bijdraagt aan het doel van de regeling en hoe de samenwerking tussen de scholen is vormgegeven.

Subsidie aanvragen

Op de site van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen vind je alle benodigde informatie. Een subsidieaanvraag kan uiterlijk 30 april 2021 worden ingediend.