Nieuws

Aandacht in media voor benutten moedertaal op school

De PO-Raad adviseert basisscholen de moedertaal van leerlingen niet te negeren, maar juist te benutten.,,Als je woordenschat in je moedertaal groot is, dan helpt dat bij de woordenschat in je nieuwe taal", zo schrijft de krant Zaman Vandaag naar aanleiding van het verschijnen van de handreiking 'Ruimte voor nieuwe talenten' van de PO-Raad. 

De PO-Raad komt met aanbevelingen aan basisscholen om de veeltaligheid niet te negeren, zoals tot nu toe vaak wordt gedaan, maar juist te benutten. Bij het leren van het Nederlandse alfabet en andere vakken, worden leerkrachten aangemoedigd om bijvoorbeeld vertaalapps te gebruiken of Google Translate. Zo kunnen jonge kinderen prentenboeken die worden voorgelezen beter begrijpen als zij vooraf op internet de boeken in de moedertaal hebben gehoord en gezien. Ook wordt geadviseerd om in het beeld- en tekstmateriaal dat de klas gebruikt de taal- en cultuurdiversiteit van de leerlingen te laten terugkomen.

Nieuw in Nederland

Elma Blom, linguïst en universitair hoofddocent orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht, is blij met de aanbevelingen van de PO-Raad, zo meldt de krant. ,,Kinderen die nieuw in Nederland zijn en de taal niet of nauwelijks beheersen, moeten én een nieuwe taal leren én schoolvakken leren. Zeker in het begin kan ondersteuning in de moedertaal hen helpen de schoolstof in zich op te nemen”, zegt Blom. ,,Kinderen met een migratieachtergrond komen de thuistaal niet tegen in het onderwijs. Dat kan verklaren waarom sommige kinderen wat achterblijven op school. Je negeert daarmee een belangrijk deel van dat specifieke kind, de identiteit, maar maakt ook geen gebruik van kennis die het kind heeft. Kennis waarmee je iets kunt doen." 

Lees ook het artikel in NRC: 'Migrantenkind kan op school niet zonder zijn moedertaal’