Nieuws

‘Kabinet wil 200 miljoen extra in onderwijs investeren’

Diverse media melden dat het kabinet voornemens is om in 2017 € 200 miljoen extra te investeren in onderwijs aan vluchtelingenkinderen en het bestrijden van onderwijsachterstanden. Dit geld zou vrijkomen door een begrotingstekort dat sneller slinkt dan voorzien. De officiële begrotingsplannen worden in september, op Prinsjesdag, pas bekendgemaakt.

De PO-Raad en haar leden hebben zich de afgelopen tijd hard gemaakt voor extra investeringen in onderwijs aan vluchtelingenkinderen. Dat geld is nodig om de vluchtelingenkinderen extra ondersteuning te geven om de Nederlandse taal te leren, om achterstanden weg te werken en speciale hulp te geven om hun trauma’s te helpen verwerken. Op 95 procent van de basisscholen die vluchtelingenkinderen opvangen, schiet de bekostiging nu namelijk te kort, zo bleek uit een peiling van de PO-Raad. De sectororganisatie voor het primair onderwijs is dan ook blij met de motie voor twee jaar extra bekostiging voor onderwijs aan vluchtelingenkinderen, waar de Tweede Kamer vorige week mee instemde.

Daarnaast uit de PO-Raad al geruime tijd haar bezorgdheid over bezuinigingen op onderwijsachterstandenbeleid. Ze becijferde dat er in 2018 in totaal 120 miljoen minder beschikbaar wordt gesteld voor onderwijsachterstandenbeleid dan in 2015.  

De PO-Raad kijkt daarom met interesse uit naar de daadwerkelijke begrotingsplannen van het kabinet en de ruimte hierin voor investeringen in onderwijs aan vluchtelingenkinderen en onderwijsachterstandenbeleid.