Nieuws

Ondersteuning bij nieuwkomersonderwijs aan Afghaanse kinderen

Op verschillende locaties in Nederland zijn tijdelijke opvanglocaties voor Afghaanse evacués ingericht. De PO-Raad en LOWAN ondersteunen schoolbesturen en gemeenten bij het organiseren van onderwijs voor kinderen van vluchtelingen. Momenteel gaat dat naast Afghaanse evacués ook om kinderen uit de noodopvanglocaties die op verschillende plaatsen in het land worden opgezet.

Uitdaging

Het is voor zowel schoolbesturen en gemeenten een flinke uitdaging om op korte termijn onderwijs te verzorgen voor asielzoekerskinderen. Zeker gezien de oplopende personeelstekorten in de sector en de specifieke expertise die nodig is voor bieden van onderwijs aan deze kinderen.

Veel huidige locaties van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) zitten vol, waardoor er nieuwe noodopvanglocaties worden geopend. Bij vaste locaties van het COA zit vaak een AZC-school met expertise en kennis op het gebied van nieuwkomersonderwijs, maar in het geval van noodopvang, zonder koppeling met een AZC-locatie, moet in korte tijd veel worden georganiseerd door de schoolbesturen in de buurt.

Ondersteuning nodig?

De PO-Raad en LOWAN kunnen je daarbij helpen. Op de website van LOWAN vind je meer informatie. Ook is er een informatiedocument van het ministerie van OCW gepubliceerd met meer informatie over waar je als gemeente of schoolbestuur aan moet denken bij onderwijs aan asielzoekerskinderen. Extra ondersteuning nodig of heb je vragen? Mail dan naar Boudien Bakker (b.bakker@poraad.nl) of Marieke Postma (m.postma@poraad.nl)

Over LOWAN
LOWAN ondersteunt scholen die het eerste opvang onderwijs verzorgen aan nieuwkomers in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Ook gemeenten, samenwerkingsverbanden passend onderwijs, onderwijsondersteunende organisaties, lesontwikkelaars en uitgeverijen kunnen een beroep op LOWAN doen.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten