Nieuws

Regeling tweede jaar bekostiging onderwijs aan vluchtelingenkinderen bekend

Met ingang van 1 december kunnen scholen een aanvraag indienen voor bijzondere bekostiging voor onderwijs aan vluchtelingenkinderen die voor het tweede jaar in Nederland verblijven. De PO-Raad heeft zich lang hard gemaakt voor deze bekostiging van een tweede jaar taalonderwijs aan vluchtelingenkinderen. De deadline voor het aanvragen ervan is 24 december 2016.

Met de regeling kunnen scholen voor vluchtelingenkinderen die in hun tweede verblijfsjaar zitten – en waaraan niet het gewicht 1,2 is toegekend – een toeslag op de reguliere bekostiging ontvangen. Deze toeslag bedraag op jaarbasis € 3.000,- voor vluchtelingenkinderen zonder een toegekend gewicht en € 2.400,- voor vluchtelingenkinderen met een toegekend gewicht van 0,3. Aangezien kinderen waaraan het gewicht 1,2 is toegekend al meetellen bij de vaststelling van de bekostiging voor de bestrijding van onderwijsachterstanden, ontvangen scholen geen aanvullende bekostiging voor deze kinderen.

De bekostiging vindt plaats per kwartaal en wordt gebaseerd op het aantal vluchtelingenkinderen dat op de eerste dag van het kwartaal staat ingeschreven bij een school. De teldata zijn: 1 augustus, 1 november, 1 februari en 1 mei. Als de teldatum 1 augustus geen schooldag is, dan zal de eerste schooldag na de teldatum tellen.

Er is – in tegenstelling tot de bekostiging voor het eerste jaar – geen sprake van een drempel voor een minimum aantal vluchtelingenkinderen om in aanmerking te komen voor de aanvullende bekostiging.

Scholen die gebruik willen maken van de aanvullende bekostiging voor het tweede jaar onderwijs aan vluchtelingenkinderen kunnen dit voor 24 december 2016 aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Als het om een aanvraag gaat waarbij de peildatum 1 februari of 1 mei is, moet de aanvraag door DUO zijn ontvangen binnen vier weken na de peildatum. De aanvraag kan worden ingediend door middel van het formulier nummer DUO 60102 en is na 1 december 2016 te downloaden via dit formulier op de website van DUO.

Ondersteuning PO-Raad

De PO-Raad is verheugd over de aanvullende bekostiging voor onderwijs aan vluchtelingenkinderen. In de periode 2015-2016 heeft zij bij de media en politiek veelvuldig haar zorgen geuit over de oplopende onderwijsachterstanden bij vluchtelingenkinderen, onder meer door een peiling onder haar leden te houden. Zie ook de stappen en acties die de PO-Raad hiervoor heeft ondernomen aan de rechterzijde van dit bericht. Afgelopen zomer schaarde de Tweede Kamer zich, na maanden soebatten, achter de motie van GroenLinks-Kamerlid Rik Grashoff die de twee jaar extra bekostiging voor onderwijs aan vluchtelingenkinderen regelt.   

Op de website van LOWAN kunt u terecht voor meer informatie over de bekostigingsregelingen voor onderwijs aan vluchtelingenkinderen. Ook kunt u contact opnemen met Mark Ruitenbeek als u financiële vragen heeft over de regeling of Boudien Bakker als u onderwijsinhoudelijke vragen.

Downloads

222.78 KB
145.16 KB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten