Nieuws

Rinda den Besten: 'Twee jaar aanvullende bekostiging voor vluchtelingen is écht nodig'

Een tweede jaar bekostiging voor taalonderwijs aan vluchtelingenkinderen is écht nodig. Dat zei Rinda den Besten vanmiddag op Radio 1 (vanaf minuut 08:00). Morgen vergadert de Tweede Kamer verder over het onderwijs aan vluchtelingenkinderen.

Onlangs nam het kabinet het besluit om niet twee maar één jaar in het onderwijs voor deze vluchtelingenkinderen te investeren, ondanks cijfers waaruit blijkt dat scholen geld tekort komen en ondanks de aangenomen motie Grashoff voor twee jaar aanvullende bekostiging.

De PO-Raad vindt dit onbegrijpelijk en onverantwoord. Voorzitter den Besten: ,,Deze kinderen hebben extra ondersteuning nodig om de taal te leren, om achterstanden weg te werken en speciale hulp om hun trauma's te verwerken.’’ Den Besten wees er in de radiouitzending op dat een achterstand ten opzichte van je klasgenoten, waar Dekker aan refereerde, iets anders is dan een achterstand op je leeftijdsgenoten. De eerste is relatief eenvoudig op te heffen door een kind een paar klassen lager te laten instromen. Maar de werkelijke achterstand ten opzichte van leeftijdsgenoten is de reden waarom er aanvullende bekostiging moet komen.

De PO-Raad weet van haar leden dat het zeker twee jaar kost voordat kinderen goed kunnen aansluiten bij hun Nederlandse klasgenoten en de school echt aan het geven van onderwijs toekomt. Dat heeft ook te maken met de vele verhuizingen rond de asielprocedure. Voor de benodigde extra leraren, scholen, materialen en ruimte is nu te weinig geld beschikbaar. Uit een peiling van de PO-Raad in april bleek dat op 95% van de basisscholen die vluchtelingenkinderen opvangen de bekostiging te kort schiet. Tweederde van de scholen legt er gemiddeld 850 euro per leerling op toe, bovenop de Rijksbekostiging. Dat gaat bovendien ten koste van de andere leerlingen. De PO-Raad hoopt dat de Tweede Kamer het tij weet te keren.

Tweede Kamer wil ook twee jaar extra bekostiging

Een dag na het debat, waaruit bleek dat scholen toch op twee jaar extra geld voor onderwijs aan vluchtelingenkinderen kunnen rekenen, citeerde ook de Telegraaf Rinda den Besten in een nieuwsartikel: Vluchtelingenkinderen hebben 'extra ondersteuning nodig om de taal te leren, om achterstanden weg te werken en speciale hulp om hun trauma's te verwerken'.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten