Nieuws

Kamerbrief toezicht: grote ambities, PO-Raad kritisch op uitwerking


De PO-Raad onderschrijft de ambities die minister Wiersma toont op het punt van kwaliteit. Wel betwijfelt de sectorvereniging of de concrete plannen uit zijn Kamerbrief rondom toezicht tot de gewenste duurzame verbetering gaan leiden. Op korte termijn gaat de PO-Raad hier met de leden over in gesprek. 

“We begrijpen Wiersma’s streven om tot beter toezicht te komen, maar dit moet er niet toe leiden dat een visie op onderwijskwaliteit wordt herleid tot afvinklijstjes. We gaan graag met de minister op zoek naar een manier om dat te voorkomen,” aldus voorzitter van de PO-Raad Freddy Weima in een eerste reactie. 

Toezicht is geen doel op zich 

Dat het primair onderwijs onder een vergrootglas ligt, wordt sectorbreed als een gegeven beschouwd. “We staan voor goed onderwijs voor alle kinderen en daar hoort toezicht bij, als sector lopen we dan ook niet weg wanneer dit toezicht specifieker wordt.” stelt Weima. Maar toezicht is geen doel op zich, zoals we afgelopen week al op onze website schreven

Toezicht kan helpen om beter zicht te krijgen op de kwaliteit van het werk binnen onze sector. Het verbeteren van de resultaten van leerlingen is een centrale ambitie in onze Strategische Agenda. Dit begint bij een sector die zijn verantwoordelijkheid neemt. Niet voor niets is de zorg voor goed onderwijs het eerste principe uit onze Code Goed Bestuur.

Sancties dragen niet bij 

Weima: “Toezicht kan, mits goed ingezet, bijdragen aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Uit de Kamerbrief blijkt dat het zwaartepunt sterk ligt op het beoordelen en sanctioneren door de inspectie. Ook wordt de inspectie fors uitgebreid, bijvoorbeeld om onverwachte bezoeken af te leggen. Of je hier de sector duurzaam mee tot bloei brengt, is zeer de vraag.”

Besturen aan zet

Uit de Kamerbrief blijkt dat het bestuursgericht toezicht wordt voortgezet. Goed nieuws, vindt de PO-Raad, omdat er langs die weg veel goed werk is verricht. Er zijn minder zwakke scholen en meer besturen die sterker hun verantwoordelijkheid nemen. 

De PO-Raad onderschrijft dat de tijd rijp is voor een volgende stap in de professionalisering van onderwijsbestuur. Bij grote verantwoordelijkheden horen duidelijke eisen, zoals al gebruikelijk is in bijvoorbeeld de zorg. Het is daarbij belangrijk  dat er voldoende tijd voor is en dat het initiatief ligt bij de sector en de beroepsgroep. De PO-Raad heeft hier ook al stappen in gezet, zo werken wij samen met de VO-raad en de VvOB aan een ontwikkelingsgericht beroepsprofiel en nemen steeds meer leden deel aan de bestuurlijke visitaties. 

Meer toezicht alleen leidt niet tot beter onderwijs

De PO-Raad benadrukt het belang van samenwerking tussen de sector en de overheid. De kwaliteit moet omhoog, maar dat bereik je niet met een grote uitbreiding van toezicht. De scholen zelf moeten versterkt worden. In een sector die structureel onderbezet is werkt een deel van de maatregelen mogelijk averechts. Door bijvoorbeeld de reactietermijnen te halveren – een van de voorgestelde maatregelen - zorg je voor onnodige werkdruk en dat gaat ten koste van de verbeteropdracht die er ligt. 

Downloads

Brief Commissiedebat Onderzoekskader 2022
PDF, 119.95 kB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten