Interview

“Kinderen alleen een fijne dag geven en blij zijn als ze wat leren is niet genoeg”

Een onvoldoende school, een zeer zwakke school en een onvoldoende voor het bestuur, dat was het oordeel van de inspectie over Stichting Volare. Zij schakelden de hulp in van het ondersteuningsprogramma Goed Worden, Goed Blijven. Hoe kijken zij terug en wat heeft het duurzaam opgeleverd? Een gesprek over vertrouwen, bewustwording en dezelfde taal spreken.

,,Het landde best wel heftig in mijn school. Wij zaten met een herstelopdracht en het was nog niet concreet wat we precies moesten aanpakken. Ook hadden we moeite om de taal van de inspectie te begrijpen. We spraken echt langs elkaar heen”, zo trapt directeur van de Verschoolschool Susanne Bruning af.  

Ton Harms, bestuurder Stichting Volare vult aan: ,,We merkten dat we niet alleen op een andere manier naar de organisatie kijken, maar ook naar de rol van het gespecialiseerd onderwijs. De adviseur van Goed Worden, Goed Blijven (GWGB) heeft hier erg bij geholpen. De gesprekken werden scherp gevoerd met de spiegel van de inspectie en de inspectiekaders erbij, dat hadden we ook echt nodig.”

Bruning: ,,De audit van GWGB toonde hetzelfde beeld als het inspectierapport, maar veel meer in onderwijstaal uitgelegd. Hier werd duidelijk waar we op gaan inzetten om ons kwaliteitszorgsysteem op orde te krijgen. Door de kennis, openheid en duidelijkheid van de adviseur ontstond er rust. Hierdoor stond het hele team ‘aan’ om aan de slag te gaan.”   

Christiaan Temmen, directeur van de Reijdenschool bevestigt: ,,Onze school kreeg het oordeel ‘zeer zwak’. We hadden zelf een plan liggen dat veel overeenkomsten vertoonde met het verbeterplan van GWGB. Dit zorgde voor bewustwording. We doen een hoop dingen best goed, en op andere punten moeten we helder krijgen waarom er aanscherping nodig is. Een van die punten was meer samenhang op bestuursniveau. De adviseur heeft geholpen met de vertaalslag van bestuur naar werkvloer en vice versa.” 

Taaie fase

Harms vult aan: ,,Vooraf zie je een enorme berg die je moet beklimmen. Maar in het begin maakten we echt stappen, de cyclus kwam mooi in elkaar. Nu merk je dat het aanstaan toch een stuk ingewikkelder is dan in het begin. Het is een taaie fase, alles ligt er om het te doen: er is een gedeelde visie en een gedeeld plan van aanpak. Maar we merken helaas dat we niet iedereen meekrijgen in de schoolteams. Dat maakt het spannend gezien het personeelstekort.” 

‘Gelukkig hadden wij een vrij vast team’, reageert Temmen. Ook spraken we dezelfde taal als het bestuur. Hierdoor hadden we de rust om dingen goed aan te pakken. Maar ook wij hebben gezien dat niet iedereen in huis voldoende toegerust of in staat is om hun rol te vervullen. En dat is vervelend. Zowel voor de onderwijsprofessional, de teams als voor ons.”

Behoefte aan regie

‘Wat ik soms lastig vond in het traject? Waar nu precies de regie ligt’, aldus Marloes van Bussel, directeur en voormalig IB’er. ,,Op het moment dat je zelf niet weet waar je staat is het best wel zoeken. Normaal gesproken ligt de regie bij de scholen, maar als je zo uit balans bent verwacht je soms meer regie en sturing in het traject.” 

Bruning beaamt: dat is ook de visie van GWGB, om het zelf leren te doen. Maar als je in disbalans raakt en onzeker bent, heb je behoefte aan iemand die knopen doorhakt en zegt 'dit moet je doen'.”

,,Wat hier ook zeker niet bij heeft geholpen is de communicatie vanuit de inspecteur” vult Temmen aan. ,,Na het oordeel ‘zeer zwak’ werd al aangegeven dat wij niet binnen een jaar een voldoende zullen halen. Dat doet echt iets met teams.”     

Bruning herkent het beeld: ,,Na onze tussenaudit van GWGB in december kregen we terug dat er mooie ontwikkelingen gezien waren. En ja, er kunnen zeker puntjes op de ‘i’ maar dat redden jullie. Dat gevoel werd na het laatste contact met de inspecteur echt van tafel geveegd. Maar we gaan positief verder. Er is keihard gewerkt en er zijn mooie stappen gezet.” 

Onderwijskwaliteit centraal

,,Wat het ondersteuningsprogramma duurzaam heeft opgeleverd? Een goede kwaliteitszorgcyclus”, antwoordt Temmen. Van Bussel ziet ‘meer focus op onderwijsinhoud en opbrengstgericht werken. Met name op didactisch vlak is er een andere mindset ontstaan.’ 

‘Wat het wat mij betreft heeft opgeleverd is dat onderwijskwaliteit weer centraal staat’, reageert Bruning. ,,Het is in het gespecialiseerd onderwijs best lang over zorg gegaan. Nu staat het onderwijsproces weer voorop. Kinderen alleen een fijne dag geven en blij zijn als ze wat leren is niet genoeg.” 

,,Voor bestuur en toezichthouders geldt dat we echt zicht hebben op de kwaliteit van het onderwijs, niet globaal of op basis van gevoel maar écht een instrument in handen. Die cyclus hebben we met elkaar opgesteld”, besluit Harms. 

De rol van de adviseur

De adviseurs van GWGB hebben hier een cruciale rol in gespeeld vinden ze unaniem.  
Als spiegel, luis in de pels en met veel kennis en kunde hebben zij Volare verder geholpen. Zij kijken dan ook met vertrouwen naar de toekomst. Van Bussel rondt af: ,,Onze doelen en ambities gaan verder dan de herstelopdracht. Wij zijn aan de slag met die fundamentele verandering, en GWGB heeft ons echt wat gebracht.”  

Lees meer over Goed Worden, Goed Blijven.

Foto van Ton, Susanne, Christiaan en Marloes

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten