Nieuws

Kwaliteit niet op orde? Goed worden, goed blijven helpt scholen, en besturen

Een onderwijsanalyse van Goed worden en goed blijven helpt scholen bij het verbeteren van het onderwijs. Hoe werkt dat in de praktijk? Schoolleider Marijke Pitlo vertelt erover en adviseur Nanny Schoenmakers legt uit wat we kunnen leren van ervaringen van risicoscholen. ‘Het is soms hard werken, maar het levert zoveel op!’

Beide artikelen lezen? Klik op de afbeelding hieronder.

Deze artikelen zijn onlangs verschenen in SchoolManagement Totaal.

Pilot: Goed worden, goed blijven nu ook voor besturen

Het programma Goed worden en goed blijven (GWGB) van de PO-Raad biedt scholen die op basis van het onderzoekskader een ‘onvoldoende’ of ‘zeer zwakke’ beoordeling krijgen ondersteuning. Sinds 1 augustus 2017 is het bestuurlijk toezicht van kracht. Als gevolg hiervan kunnen ook besturen een onvoldoende krijgen op een van de standaarden. De PO-Raad vindt dat zij ook hen moet ondersteunen en ontwikkelt momenteel een aanpak hiervoor. Een pilot maakt hier deel van uit. Binnen deze proef kunnen besturen waarbij één of meerdere standaarden als onvoldoende zijn beoordeeld ondersteuning krijgen. Een verdiepende analyse waarbij aandacht is voor de verbetercapaciteit van de bestuurlijke organisatie behoort tot het ondersteuningspakket. Ook denken adviseurs mee over een verbeteraanpak. Na een aantal maanden vindt een vervolggesprek plaats.

Zijn een of meerdere standaarden van uw bestuur als onvoldoende beoordeeld en heeft u behoefte aan ondersteuning dan kunt u meedoen aan de pilot. U kunt zich daarvoor melden bij projectleider Anneke van der Linde.
Naar verwachting zal de bestuurlijke ondersteuning een vaste plek krijgen binnen Goed worden, goed blijven. Ervaringen uit de pilot worden gebruikt om de ondersteuning verder vorm te geven.

Downloads

1.85 MB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten