Nieuws

Uw onderwijsambities in het schoolplan, hoe dan?

Het nieuwe inspectietoezicht vraagt van scholen en hun besturen dat zij veel meer dan voorheen nadenken over hun eigen onderwijsambities. Deze moeten vervolgens een plek krijgen in het schoolplan.

Kort gezegd zijn twee elementen onmisbaar in het schoolplan. Van scholen en hun besturen wordt verwacht dat ze laten zien wat ze zelf aan kwaliteitseisen stellen aan hun onderwijs en hoe ze willen voldoen aan de in de ‘basiskwaliteit’, de wettelijke minimumeisen waar iedere school aan moet voldoen.

Wie voor 1 juli 2017 een schoolplan heeft gemaakt, hoeft deze overigens niet meteen aan te passen. Bestaande plannen blijven vier jaar geldig.

Meer weten?

Lees alles over het schoolplan op de website van de inspectie. Hier kunt u ook de brochure Het schoolplan verandert downloaden.

Het nieuwe toezicht

De nieuwe eisen aan het schoolplan passen bij de nieuwe manier waarop de inspectie toezicht houdt. Sinds 1 augustus begint ze haar toezicht niet bij de scholen maar bij het schoolbestuur. Dat moet laten zien hoe het de kwaliteitszorg voor zijn scholen heeft geregeld. Het schoolplan vormt daarbij het uitgangspunt. De inspectie checkt vervolgens op een aantal scholen of de bevindingen van het bestuur matchen met haar bevindingen. De waarborgfunctie van de inspectie blijft onveranderd. De norm voor basiskwaliteit is dat een bestuur en zijn scholen voldoen aan de deugdelijkheidseisen rond de onderwijskwaliteit, de kwaliteitszorg en het financieel beheer. De inspectie kan concluderen dat een school van basiskwaliteit is, ‘onvoldoende’ of ‘zeer zwak’ is. ‘Zwak’ verdwijnt als oordeel.

De inspectie krijgt daarnaast een stimulerende taak om dat wat goed gaat verder te helpen verbeteren. Eigen ambities en het ontwikkelen van een verbetercultuur staan centraal.