Nieuws

Ontwikkeling kerndoelen basisvaardigheden ligt op koers

De ontwikkeling van de bijgestelde kerndoelen basisvaardigheden verloopt volgens planning, dit blijkt uit de Kamerbrief van minister Wiersma. Ook geeft de minister opdracht om te starten met een bijstelling van de kerndoelen voor de overige vakken. De PO-Raad is positief maar plaatst wel een aantal kanttekeningen.

Zo geeft de minister aan dat er geen kerndoelen voor socialisatie en persoonsvorming komen. De PO-Raad waarschuwt voor het risico op versmalling van de brede definitie van onderwijskwaliteit. De sectorvereniging vindt het belangrijk dat scholen de ruimte krijgen om dit vorm te geven, hierbij speelt ook de samenhang met andere vakken een rol. Ook mist de PO-Raad een visie op de implementatiefase en vraagt de minister om dit samen met het veld op te pakken.

Uit de brief blijkt ook dat de minister voornemens is om het periodiek herijken van de kerndoelen mogelijk te maken. De PO-Raad is hier groot voorstander van. Dit helpt om  eigentijds onderwijs te kunnen blijven bieden. De sectorvereniging is dan ook benieuwd naar de verdere uitwerking.   

Komende zomer zijn de conceptkerndoelen voor taal en rekenen gereed. Na de zomer volgen de kerndoelen voor burgerschap en digitale geletterdheid.

Meer informatie?

Lees de Kamerbrief.

 

Meisje werkt aan een bureau, een ondersteuner helpt haar.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten