Nieuws

Dashboard passend onderwijs: 'In één oogopslag zien hoe hard je rijdt'

Voor het derde jaar is het Dashboard passend onderwijs nu onderdeel van het kwaliteitszorgsysteem van Samenwerkingsverband VO Duin en Bollenstreek. Het instrument, dat samenwerkingsverbanden po en vo inzicht geeft in hun kengetallen, is nog in ontwikkeling maar het wordt steeds bruikbaarder, vinden directeur Benno Wiggers en beleidsmedewerker Jeroen van ’t Wout. ,,We zien dat er dit jaar een forse stap is gemaakt.”

Zo zijn er vanuit verschillende bronnen meer gegevens beschikbaar gekomen en is de presentatie van de cijfers verbeterd. ,,Het is gebruiksvriendelijker geworden”, vindt Van ’t Wout. ,,De gegevens zijn inzichtelijker geworden door de manier waarop ze zijn weergegeven, bijvoorbeeld in grafiekjes waarbij je met de muis cijfertjes kunt laten oplichten. Je kunt ook gemakkelijk tabellen en informatie gebruiken in je jaarverslag. Het wordt steeds meer een ‘dashboard’, waarvan je snel en gemakkelijk informatie kunt aflezen. Dat is belangrijk, want het werkt niet als je daarvoor heel lang moet zoeken en spitten. In de auto wil je ook in één oogopslag zien hoe hard je rijdt.”

Transparantie

Dit samenwerkingsverband – totaal 2 fte - kiest er bewust voor om de organisatie klein te houden, zodat het geld vooral bij leerlingen terechtkomt. Ook in dat kader is het Dashboard belangrijk, vindt Wiggers. ,,Passend onderwijs moet in de scholen gestalte krijgen, dus daar moeten de middelen in de eerste plaats naartoe. Dat kan alleen als je elkaar vertrouwt, maar ook als je elkaar harde cijfers laat zien en elkaar daarop aanspreekt. Het Dashboard helpt om kwaliteit transparant te maken, openheid te geven over wat je doet en wat dat oplevert.”

Ook ‘terugkijken’ is in toenemende mate een belangrijke functie van het Dashboard, vindt Van ’t Wout. ,,Het Dashboard heeft nu nog geen lange historie, maar die wordt wel opgebouwd. Dus straks kunnen we cijfers vergelijken met cijfers in de voorgaande jaren en kunnen we goed zien welke ontwikkeling we als samenwerkingsverband hebben doorgemaakt. Dit jaar gebruiken we voor het eerst gegevens uit het Dashboard in ons jaarverslag.”

Gesprek aangaan

Op dit moment gebruikt dit samenwerkingsverband uit het Dashboard vooral doorstroomgegevens, bijvoorbeeld over het aantal leerlingen dat vanuit vso en praktijkonderwijs doorstroomt naar het voortgezet onderwijs. “Je kunt op basis daarvan het gesprek aangaan, bijvoorbeeld als je ziet dat er bij bepaalde vo-scholen heel weinig vso-leerlingen instromen”, zegt Van ’t Wout. “Maar ook kun je kijken hoe andere samenwerkingsverbanden het op dat punt doen. Waar staan wij in dat rijtje? Zo kunnen we de positie van ons samenwerkingsverband bijvoorbeeld bespreken in onze netwerkbijeenkomsten.”

,,Dat kan in het netwerk heel stimulerend werken”, vult Wiggers aan. “Want het is heel zichtbaar en concreet op welke aspecten we het goed doen - dus welke lijnen we moeten voortzetten - en welke onderdelen we moeten verbeteren. Wij zeggen altijd: je moet vasthouden, versterken, verdiepen en verbreden. Vanuit die aspecten kijken we naar de getallen.”

Actuele cijfers

Wiggers en van ’t Wout verwachten dat de gebruiksmogelijkheden van het Dashboard de komende jaren alleen maar groter worden. Allereerst omdat er nieuwe indicatoren beschikbaar zullen komen, bijvoorbeeld gegevens van gemeenten over jeugdzorg, thuiszitters en voortijdig schoolverlaters.  “Dat zijn allemaal getallen die voor ons belangrijk zijn om te zien waar we als samenwerkingsverband staan”, zegt Van ’t Wout.

Daarnaast hopen zij dat de gegevens in het Dashboard in de toekomst actueler zullen zijn dan nu het geval is. “Nu zijn de cijfers vaak een hele tijd na de teldatum pas beschikbaar “, zegt Van ’t Wout. “Dat is begrijpelijk, omdat het instrument nog in ontwikkeling is en er veel partijen bij zijn betrokken, maar als je actuele cijfers hebt, is de bruikbaarheid groter.”

Richting geven

Wiggers en Van ’t Wout hebben er vertrouwen in dat de kinderziekten de komende jaren zullen worden aangepakt en dat het Dashboard zich zal ontwikkelen tot een gebruiksvriendelijk en effectief kwaliteitsinstrument dat – liefst alle - samenwerkingsverbanden zullen omarmen. “Naast functies als terugkijken, analyseren, verantwoorden en vergelijken, heeft dit instrument een stimulerende en richtinggevende functie”, besluit Wiggers. “Want terugkijken en analyseren zijn vooral zinvol, omdat we op basis daarvan kunnen vaststellen wat we gaan doen om onze kwaliteit nog verder te verbeteren.”

Meer weten over het Dashboard passend onderwijs po? Kijk hier of mail uw vraag naar info@ondersteuningpassendonderwijs.nl. Inloggen op het Dashboard passend onderwijs kan via mijn.vensters.nl. 

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten