Nieuws

Handreiking Samen naar School-initiatieven

Samen werken we aan steeds inclusiever onderwijs! Een van de manieren waarop dat ideaalbeeld steeds dichterbij gebracht wordt zijn Samen naar School-initiatieven: onderwijs én zorg voor kinderen met complexe en specifieke ondersteuningsbehoeften, maar dan gewoon binnen het reguliere onderwijs. Het kan en mag (en wordt ook al op veel plekken gedaan), maar lang niet iedereen weet dit.


Eind september verscheen daarom de Handreiking Samen naar School-initiatieven. Deze handreiking voorziet het veld van belangrijke informatie en concrete tips bij het inrichten van gespecialiseerd onderwijs binnen reguliere scholen. In de periode september – december 2022 faciliteert het Steunpunt Passend Onderwijs de beweging die met deze handreiking in gang wordt gezet. Een beweging naar meer vanzelfsprekende samenwerking, en uiteindelijk naar meer inclusie. 

Meer info?

Download de handreiking en lees meer op de website van het Steunpunt Passend Onderwijs

 

inclusief onderwijs

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten