Nieuws

Nieuwe special Verrassend Passend: barrières voor (financiële) samenwerking onderwijs-jeugd doorbroken

Bestaande wettelijke barrières maken het niet eenvoudig om tot een goede (financiële) samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp te komen, maar met durf, creativiteit en vooral ook een gezamenlijke focus en investeringen, is wel degelijk veel mogelijk. Dat is de kernboodschap van de nieuwe special Verrassend Passend, die deze keer gaat over de ‘combinatie onderwijs-jeugd middelen’. In acht praktijkvoorbeelden laten onderwijs en jeugdhulp zien hoe zij mooie oplossingen hebben gevonden en krachtige samenwerking hebben gerealiseerd.

Bij deze samenwerking hebben de betrokken professionals uit onderwijs en jeugdhulp te maken met andere organisatieculturen en met andere regelgeving en geldstromen, doordat onderwijs en jeugdzorg onder verschillende wetten vallen. Dit kan het lastig maken om tot een gezamenlijke aanpak te komen, waarbij ook goede financieringsafspraken zijn gemaakt en bijvoorbeeld budgetten worden samengevoegd. Toch lukt het steeds vaker om wel tot kansrijke (financiële) samenwerking te komen.

PO-Raad voorzitter Rinda den Besten:  ,,Wat is onze stip op de horizon? Een naadloze aansluiting van kinderopvang, regulier en speciaal onderwijs. Samenwerking is goed voor kinderen omdat we daarmee werken aan een doorgaande lijn in de ontwikkeling. De focus moet daarbij liggen op thuisnabij onderwijs, zoveel mogelijk op reguliere scholen, eventueel met extra begeleiding als dat nodig is. Als dat geen passende optie is omdat het echt niet goed is voor een kind komt een gespecialiseerde school in beeld. Ondanks haperende wet- en regelgeving en gedoe over budgetten lukt het ons steeds beter om intensief met elkaar samen te werken. Er zijn gelukkig veel goede ideeën om de juiste zorg de klas in te krijgen of het onderwijs binnen de zorg te verbeteren. In de nieuwe special verrassend passend vind je een aantal van die inspirerende initiatieven.’’

Lees de special Verrassend Passend ‘Combinatie onderwijs-jeugd middelen van het Steunpunt Passend Onderwijs, met de acht praktijkvoorbeelden en een interview met René Peeters. Peeters schreef het advies Mét andere ogen, waarin hij aangeeft hoe de samenwerking tussen de domeinen (passend) onderwijs, jeugd en zorg verbeterd kan worden.

Downloads

PDF, 7.45 MB