Nieuws

PO-Raad herhaalt pleidooi Onderwijs Kansen Check in aanloop Kamerdebat Onderwijsverslag

Op woensdag 22 juni debatteert de Tweede Kamer over de uitkomsten van het rapport De Staat van het Onderwijs. In de aanloop naar dit debat heeft de PO-Raad een brief naar de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gestuurd, waarin ze haar zorgen uit over de groeiende kansenongelijkheid in het onderwijs.

Medio april dit jaar verscheen De Staat van het Onderwijs, het jaarlijkse Onderwijsverslag van de Inspectie van het Onderwijs. Uit het rapport blijkt dat het Nederlandse onderwijs het internationaal bezien goed doet, maar dat niet alle leerlingen er in gelijke mate van kunnen profiteren. Kinderen van leger opgeleide ouders schoppen het namelijk steeds vaker minder ver dan hun leeftijdsgenoten met hetzelfde IQ en met hoger opgeleide ouders.

Vijf-punten-plan PO-Raad

Voor de PO-Raad staat buiten kijf dat ieder kind in staat moet worden gesteld hun talenten te kunnen ontplooien, ongeacht hun achtergrond. Het is de opdracht van het onderwijs om kinderen die gelijke kansen te bieden. Om dit voor elkaar te krijgen, heeft de PO-Raad op haar congres op 10 juni een vijf-punten-plan gelanceerd:

  1. De brede basisvoorziening voor kinderen van 0-4 jaar, moet er komen;
  2. Verbeteren van kwaliteit van het schooladvies;
  3. Weg met de vroegselectie: leg het selectiemoment later dan groep 7/8;
  4. Brede scholengemeenschappen en brede of dakpanbrugklassen moeten weer de norm worden;
  5. Doorstroom moet op alle niveaus en op alle overstappunten verbeteren.

Onderwijs Kansen Check

In haar brief aan de Tweede Kamer pleit de PO-Raad er daarnaast voor een Onderwijs Kansen Check in het leven te roepen. Dit instrument moet toetsen of beleid niet toch onbedoeld kansenongelijkheid bevordert. Ook dringt de sectororganisatie voor het primair onderwijs er bij de Kamer op aan om de bezuinigingen op het onderwijsachterstandenbeleid terug te draaien. Onlangs bleek uit cijfers van de PO-Raad dat in 2018 in totaal 120 miljoen minder beschikbaar wordt gesteld voor onderwijsachterstanden dan in 2015. Wil het kabinet de kansenongelijkheid in het onderwijs terugdringen, dan zouden deze bezuinigingen op het budget voor het tegengaan van onderwijsachterstanden ongedaan moeten worden gemaakt.

Lees hier de reactie die de PO-Raad eerder in april gaf op De Staat van het Onderwijs.

Brief van PO-Raad aan Tweede Kamer over wetgevingsoverleg Onderwijsverslag (Juni 2016)
201.46 KB