Nieuws

‘We hebben de thuiszitters beter in beeld’

‘Laat je niet ontmoedigen door de cijfers. Dat het aantal thuiszitters nog niet daalt, is een logisch gevolg van betere registratie.’ Dat is de boodschap waarmee PO-Raad voorzitter Rinda den Besten en VO-raad voorzitter Paul Rosenmöller de Landelijke Actieweek Thuiszitters aftrappen. Maar wie denkt dat daarmee vanzelf alles goed komt, heeft het mis. 

In de komende week (1 – 8 juni) vinden door het hele land activiteiten plaats rond het thema thuiszitten. Aanstaande maandag treffen de ondertekenaars van het Thuiszitterspact (2016) elkaar in Utrecht. Aanjager van het pact Marc Dullaert zal dan van de bestuurders en ministers willen weten: Wordt het pact nageleefd? Gaan we de doelstelling ‘In 2020 geen kind thuis zonder passend aanbod’ halen?

Registratie op orde

,,Stap één is om alle thuiszitters in beeld te hebben”, zegt Paul Rosenmöller. ,,Natuurlijk willen we het aantal kinderen dat niet naar school gaat zo snel mogelijk naar beneden krijgen, maar het begint ermee dat samenwerkingsverbanden en gemeenten hun registratie op orde hebben.” Daarbij moet het onderwijs kritisch naar zichzelf kijken, vinden de bestuurders. Rinda den Besten: ,,Ouders worden soms van het kastje naar de muur gestuurd, waardoor het lang duurt voor er een plek gevonden is. We zijn nu twee jaar verder, iedere regio moet het pact inmiddels vertaald hebben in duidelijke regionale afspraken.”

In de regio Eemland, waar vandaag de aftrap plaatsvindt van de Landelijke Actieweek, wordt al een tweede versie van het regionale pact gesloten. Daarin sluit naast het primair en voortgezet onderwijs nu ook het middelbaar beroepsonderwijs zich aan bij de afspraken. Want juist de overstapmomenten van de ene naar de andere school veroorzaken veel schooluitval. Tijdens de bijeenkomst kregen de wethouders uit de regio een informatiepakket thuiszitters aangeboden in de vorm van een digitaal boeketje bloemen

PO-Raad voorzitter Rinda den Besten opent de Landelijke Actieweek Thuiszitters 
 

Complexe problematiek

Lastig punt is de aansluiting tussen onderwijs, zorg en jeugdhulp. Bij vrijwel alle thuiszitters is sprake van complexe problematiek, bijvoorbeeld een combinatie van hoogbegaafdheid, autisme en gedragsproblemen. ,,Zolang kinderen op een wachtlijst staan voor behandeling, verandert er aan hun schoolgang ook vaak niets”, aldus Rinda den Besten. ,,Het onderwijs kan het niet alleen, samenwerking met partners is essentieel.”

De sectororganisaties zien graag dat hulpverlening zo dichtbij mogelijk, en het liefst ín de school georganiseerd wordt. De samenwerkingsverbanden passend onderwijs zijn daarbij de knooppunten om dit te faciliteren. ,,We zien dat de grootste successen geboekt worden op plekken waar men eerst het juiste onderwijs en de juiste zorg voor een kind regelt, en pas in later stadium de formele afhandeling doet. Dan zet je écht de leerling centraal”, vult Rosenmöller aan. 

Maatwerk

Op woensdag 6 juni vindt er een bijeenkomst plaats rond het thema maatwerk. Hier zal onder andere aandacht zijn voor de nieuwe Variawet die het vanaf 1 augustus 2018 mogelijk maakt om leerlingen in deeltijd naar school te laten gaan. Op dit moment krijgen leerlingen die niet volledig naar school kunnen vaak een vrijstelling van de leerplicht, wat averechts werkt voor hun schoolgang. Deeltijdonderwijs kan deze leerlingen enerzijds helpen geleidelijk te reïntegreren en anderzijds helpen voorkomen dat kinderen volledig thuis komen te zitten.

Meer informatie

Meer weten over de Landelijke Actieweek Thuiszitters? Kijk op steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/actieweek, ook voor praktijkvoorbeelden en het stappenplan Methodische Aanpak Schoolverzuim.

Wethouders in regio Eemland nemen het 'Thuiszitters-boeket' in ontvangst. 

Downloads

3.86 MB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten