Nieuws

Praktisch hulpmiddel voor het onderwijs aan leerlingen uit Oekraïne

De handreiking onderwijs voor kinderen en jongeren uit Oekraïne biedt schoolorganisaties en gemeenten praktische handvatten en kaders bij de invulling van het onderwijs, de inzet van onderwijspersoneel, de bekostiging en het toezicht. Het document wordt de komende periode waar nodig aangevuld en geactualiseerd. 

De afgelopen weken, vanaf het begin van de oorlog in Oekraïne, is er met een kerngroep gewerkt aan een handreiking onderwijs voor Oekraïense kinderen. De handreiking is samengesteld op basis van wetgeving, lering die getrokken is uit voorgaande opvang aan nieuwkomers en de expertise uit de praktijk.  

De kerngroep bestaat uit medewerkers van OCW, LOWAN, PO-Raad, VO-raad, AOb, VNG en de Inspectie van het Onderwijs.  

De handreiking zal een vertaling krijgen in een ministeriele regeling. Ook wordt op dit moment de laatste hand gelegd aan een spoedwet met de titel ‘tijdelijke onderwijsvoorzieningen’. 

Kind vlag oekraine

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten