Nieuws

Praktisch hulpmiddel voor het onderwijs aan leerlingen uit Oekraïne

De handreiking onderwijs voor kinderen en jongeren uit Oekraïne biedt schoolorganisaties en gemeenten praktische handvatten en kaders bij de invulling van het onderwijs, de inzet van onderwijspersoneel, de bekostiging en het toezicht. Het document wordt de komende periode waar nodig aangevuld en geactualiseerd. 

De afgelopen weken, vanaf het begin van de oorlog in Oekraïne, is er met een kerngroep gewerkt aan een handreiking onderwijs voor Oekraïense kinderen. De handreiking is samengesteld op basis van wetgeving, lering die getrokken is uit voorgaande opvang aan nieuwkomers en de expertise uit de praktijk.  

De kerngroep bestaat uit medewerkers van OCW, LOWAN, PO-Raad, VO-raad, AOb, VNG en de Inspectie van het Onderwijs.  

De handreiking zal een vertaling krijgen in een ministeriele regeling. Ook wordt op dit moment de laatste hand gelegd aan een spoedwet met de titel ‘tijdelijke onderwijsvoorzieningen’. 

Kind vlag oekraine