Toolboxen

Twee meiden die samen zitten te overleggen

De PO-Raad ontwikkelt diverse hulpmiddelen voor schoolbesturen en andere werknemers in het primair onderwijs. Deze hulpmiddelen of 'tools' staan gerangschikt naar onderwerp en zijn te bereiken via onderstaande tegels. Met het filter aan de rechterkant van de pagina kunt u ook per thema alle tools oproepen.

 

Onderwerpen

 • Strategisch HRM-scan

  De strategisch HRM scan is een digitale web-based onderzoekstool waarmee schoolbestuurders en hrm-professionals in het primair onderwijs snel zicht krijgen op de staat van het strategisch HRM binnen hun organisatie.

 • Regie op Strategisch HR- beleid

  De richting en dat wat je nodig hebt als organisatie koppelen aan de talenten die in je organisatie aanwezig zijn, dat is wat je wil bereiken met strategisch HR- beleid. Deze tool helpt daarbij; he

 • Model werkdrukmiddelen en professionalisering/begeleiding starters en schoolleiders

  Met dit model kun je het budget berekenen dat een school ontvangt voor de aanpak werkdruk en voor de professionalisering/begeleiding van starters en schoolleiders.

 • Voorbeeld-functiebeschrijvingen primair onderwijs

  Actuele voorbeeld-functiebeschrijvingen voor leraren, onderwijs ondersteunend personeel en schooldirecteuren

 • Modellen arbeidsovereenkomst

  Leden van de PO-Raad kunnen gebruik maken van onderstaande modellen voor verschillende arbeidsovereenkomsten.

 • Handreiking professioneel statuut

  Met het stappenplan uit de handreiking kun je naar eigen inzicht tot een passend en gedragen set met afspraken komen.

 • Lesobservatie-instrumenten: een nieuwe Wijzer over Zien en Kijken (april 2018)

  Er zijn veel lesobservatie-instrumenten beschikbaar. De PO-Raad heeft ze op een rij gezet in een nieuwe Wijzer over Zien en Kijken.

 • Vervangingsbeleid

  Geef uw vervangingsbeleid vorm.

 • HR Zelftest

  Ga aan de slag met de Strategisch HRM-scan

 • Werkdruk

  Hier vindt u een denkhulp bij het naar beneden brengen van de werkdruk op school. 

 • Professionalisering

  Deze checklist en handreiking helpen u verder op weg met het thema professionalisering. 

   

 • Gespreksleidraden

  Hier vindt u handvatten voor gesprekken met het schoolteam, de individuele medewerker en de P(G)MR.