Nieuws

Leesvaardigheid in primair onderwijs neemt af 

De leesvaardigheid van leerlingen in het primair onderwijs is gedaald ten opzichte van tien jaar geleden. Deze daling is in het speciaal basisonderwijs nog iets sterker dan in het basisonderwijs. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs. 

50 procent van de leerlingen in het basisonderwijs en zeven procent van de leerlingen in het speciaal basisonderwijs heeft aan het einde van het (speciaal) basisonderwijs het streefniveau 2F behaald. De ambitie ligt op 65 procent. 

Verdere conclusies

  • De helft van de leerlingen leest minder dan 15 minuten per dag buiten school.
  • Het is belangrijk dat leerlingen gemotiveerd raken en blijven om te lezen en toegang hebben tot boeken. Dit vraagt om een gezamenlijke aanpak tussen scholen, ouders, gemeenten, bibliotheken en consultatiebureaus. 
  • Hoe meer begrijpend lezen wordt geïntegreerd in andere vakken des te beter de leesvaardigheid van leerlingen is. 
  • Een meerderheid van leraren in het (speciaal) basisonderwijs integreert begrijpend lezen al regelmatig in andere vakken. 
  • Dit kan nog effectiever zijn als daarbij meer aandacht wordt besteed aan hoe leerlingen teksten daadwerkelijk goed lezen en er meer gebruik wordt gemaakt van rijke teksten. Dit vraagt wel om verdere expertise-ontwikkeling en professionalisering van het handelen van leraren.

Lees meer en download het volledige rapport op de website van de inspectie. 

Kennistafel Effectief Leesonderwijs

De Kennistafel Effectief Leesonderwijs draagt bij aan het verstevigen van de ontwikkeling van expertise onder leraren. Leesonderwijs wordt beter als onderwijsprofessionals, opleiders, onderzoekers en beleidsmakers de handen ineen slaan. Binnen een Kennistafel werken onderwijsprofessionals en onderzoekers samen aan het verzamelen, delen en toepasbaar maken van kennis. De PO-Raad is een van de initiatiefnemers van de Kennistafel. De sectorvereniging vindt het belangrijk dat scholen toegang krijgen tot bewezen interventies. De Kennistafel organiseert regelmatig online meetups om kennis over effectieve interventies te delen. Meer informatie over de Kennistafel Effectief Leesonderwijs. 

Peilingsonderzoek vlak na scholensluiting afgenomen

Het peilingsonderzoek is afgenomen kort na de tweede scholensluiting tijdens de coronapandemie. Hoewel de invloed op de resultaten van peilingsonderzoek niet in kaart gebracht kunnen worden, toont monitoringsonderzoek aan dat de leergroei met betrekking tot begrijpend lezen in de afnameperiode relatief laag was. De verminderde leergroei in de coronaperiode is inmiddels weer gerepareerd. Volgens de inspectie betekent dit nog niet dat de absolute vaardigheid voor begrijpend lezen in het laatste leerjaar op het gewenste niveau is.
 

boek lezen

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten