Nieuws

Kamer neemt moties aan over noodplan lerarentekort en stagevergoeding voor onderwijsstagiairs

De Tweede Kamer stemt voor moties over een noodplan tegen het lerarentekort en het onderzoeken van een sectorale stagevergoedingsregeling. De PO-Raad en andere sociale partners hebben zich hier de afgelopen periode hard voor gemaakt. 

Eind 2023 riepen de sociale partners in het primair en voortgezet onderwijs een nieuw kabinet op om samen met het onderwijsveld tot een verbreding en intensivering van de aanpak lerarentekort te komen in de vorm van een deltaplan. In lijn met deze oproep diende Anita Pijpelink (GroenLinks-PvdA) een motie in waarin het kabinet wordt verzocht om met een noodplan te komen voor de duur van minstens 15 jaar. 

De motie kreeg steun van SP, Volt, Denk, FvD, PVV, D66, JA21, en PvdD. VVD, NSC en BBB stemden tegen. Soepboer (NSC) lichtte toe vóór een structureel herstelplan voor het onderwijs te zijn, maar niet per definitie voor die vijftien jaar. 

Demissionair minister Mariëlle Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) ontraadde de motie. “Ik onderschrijf dat de inzet op lange termijn moet zijn, maar dat doen we ook. De motie is wat mij betreft dus overbodig.” Ze verwees hierbij naar het Onderwijsakkoord en de werkagenda. Een Kamermeerderheid dringt nu toch aan op concrete stappen. 

Stagevergoeding 

De motie van Jan Paternotte (D66) en Anita Pijpelink (Groenlinks-PvdA) die het kabinet vraagt om met de sociale partners in gesprek te gaan over een sectorale stagevergoedingsregeling is ondanks het negatieve oordeel van de minister ook aangenomen. 

Eerder had de minister al laten weten geen extra geld uit te trekken voor zo’n regeling. De sociale partners vroegen gezamenlijk 225 miljoen euro om dit te realiseren. Het demissionaire kabinet is van mening dat het uit de huidige bekostiging moet komen en roept de sociale partners op om cao-afspraken te maken. De sociale partners stellen juist dat het bedrag dat nodig is voor een stagevergoedingsregeling niet ten koste mag gaan van het geld dat binnen schoolorganisaties beschikbaar is voor het onderwijs. 

Rekenoefening op een bureau

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten