Aanvragen subsidie zij-instroom

Schoolbesturen kunnen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een bijdrage aanvragen voor een zij-instroomtraject. Er is een beperkt aantal subsidieplekken. Wees er daarom snel bij. Tot 15 oktober 2017 kunt u een aanvraag indienen voor zij-instromers die begonnen zijn met de scholing in 2016 en 2017. 

Uit een inventarisatie van de PO-Raad blijkt dat er op dit moment al een vertienvoudiging is van het aantal zij-instroomtrajecten. Opvallend daarbij is dat het aantal subsidie-aanvragen voor zij-instroomtrajecten nog achterblijft. Indien er alsnog veel aanvragen voor subsidie komen, kan OCW bekijken of herverdeling van de subsidie mogelijk is.

Aanpassing regeling

Binnenkort publiceert OCW een aangepaste subsidieregeling voor zij-instroom. Daarmee wordt geregeld dat met terugwerkende kracht per 1 september mensen met een vo-lesbevoegdheid ook in aanmerking komen voor een zij-instroomtraject. 

De subsidie zij-instroom bedraagt € 20.000,- per zij-instromer. De subsidie wordt maar 1 keer per zij-instromer verstrekt. Een schoolbestuur kan de subsidie pas aanvragen nadat de zij-instromer is begonnen met de scholing. De aanvragen worden toegekend op volgorde van binnenkomst, totdat het subsidieplafond is bereikt. Aanvragen die na 15 oktober 2017 bij DUO binnenkomen, worden in januari 2018 in behandeling genomen.

Lees meer over de subsidieregeling voor zij-instroom op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Laatst gewijzigd: 
zondag 10 september 2017

Trefwoorden

Nieuwscategorieën