Nieuws

Nieuwsitems in de categorie: In de media.

  • Zestien basisscholen en twee scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs mogen zich excellente school noemen. Zij ontvingen dit predicaat maandag van de Inspectie van het Onderwijs. De PO-Raad feliciteert de scholen en hun besturen van harte.

  • Ondanks acties de afgelopen jaren om regeldruk te verminderen, ervaren scholen en schoolbesturen in het primair onderwijs alleen maar meer regeldruk, zo blijkt uit de eindevaluatie van de ‘Regeldrukagenda 2014-2017’. Dit bewijst volgens de PO-Raad dat er snel meer geld moet komen voor schoolteams om de regel en -werkdruk aan te pakken.

  • Tachtig procent van de schoolgebouwen is sterk verouderd, heeft een slecht binnenklimaat en heeft gemiddeld energielabel E stond in de Database Schoolgebouwen uit 2013 van Bouwend Nederland. Bouwend Nederland schrijft dat er aan die situatie nog weinig veranderd is. Vice-voorzitter Anko van Hoepen van de PO-Raad zegt in het artikel het een gemiste kans te vinden dat het thema onderwijshuisvesting niet is opgenomen in het regeerakkoord.

  • Scholen vragen een steeds grotere bijdrage van ouders om activiteiten van leerlingen van te betalen, schrijft dagblad Trouw. De PO-Raad vindt dat de bekostiging van het onderwijs hoog genoeg zou moeten zijn zodat de ouderbijdrage helemaal kan verdwijnen.

  • Ongeveer vijftig scholen in het primair onderwijs kunnen maximaal 8000 euro subsidie krijgen om een eerste stap te zetten in het verminderen van de werkdruk. ,,Alle beetjes helpen, maar we hebben niet de illusie dat het probleem hiermee is op te lossen’’, aldus Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad.

  • In dagblad Trouw vandaag een artikel over een impasse die dreigt tussen minister Slob en het basisonderwijs. De beloofde 270 miljoen voor salarisverhoging komt er alleen als het onderwijs zelf eerst het mes zet in de bovenwettelijke uitkering van werkloze leraren. De PO-Raad en de vakbonden reageren kritisch. 

  • De Maastricht University onderzoekt met sensoren in 300 Limburgse klaslokalen welke invloed het binnenklimaat heeft op de leerprestaties van kinderen, zo meldt het Algemeen Dagblad op 27 december. De PO-Raad houdt de onderzoeksresultaten nauwlettend in de gaten.

  • Honderden oudere leerkrachten, die graag nog voor de klas hadden willen staan, zitten met een uitkering werkloos thuis. Dit terwijl het basisonderwijs kampt met het grootste tekort aan personeel...

  • In de bijlage 'Het Brein' bij De Volkskant van afgelopen maandag aandacht voor passend onderwijs op pagina 5. Albert Boelen, beleidsadviseur en expert bij het Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs (LECSO) en de PO-Raad pleit voor om een herinrichting van de zorginfrastructuur, zowel binnen het speciaal onderwijs als in het reguliere onderwijs.

  • Nog altijd staan regels in de weg voor scholen en opvangcentra om samen te werken in een Integraal Kindcentrum. Dat schrijft het Algemeen Dagblad.

Pagina's