Nieuws

Nieuwsitems in de categorie: Versnellingsvragen.

  • Op vrijdag 4 november is het startschot gegeven voor het realiseren van de ambitie om het Planetarium binnen een jaar virtueel toegankelijk te maken voor scholieren uit heel Nederland. Dit bericht de Leeuwarder Courant in haar editie van afgelopen zaterdag.

  • In de derde ronde van 2016 kunnen weer nieuwe versnellingsvragen van start gaan. De toetscommissie heeft twee vragen van schoolbesturen geselecteerd als versnellingsvraag. Dit betekent dat de PO-Raad en Kennisnet de betreffende schoolbesturen verder gaan helpen met de ontwikkeling en implementatie van hun ICT vraagstuk. Zo wil Stichting Samenwerking Vrijescholen Zuid-Holland met een versnellingsvraag het pedagogisch kompas van de Vrije School vertalen naar wensen en eisen ten aanzien van digitale leermiddelen.

  • Op woensdag 7 september zijn diverse betrokkenen van de versnellingsvragen binnen het programma ‘Slimmer leren met ICT’ samengekomen. Op de bijeenkomst hebben bestuurders, directeuren en projectleiders elkaar geïnformeerd én geïnspireerd over de inhoud van hun ingediende versnellingsvraag. De versnellingsvragen hebben gemeen dat zij mogelijkheden voor leraren en schoolteams willen creëren om binnen het onderwijs te kunnen differentiëren.

  • Tijd om terug de schoolbanken in te gaan, tijd voor de leergang Slimmer leren met ICT! De leergang biedt u een goede basis om in uw eigen organisatie met ICT aan te slag te gaan. In vier dagen, verspreid over het schooljaar 2016-2017, gaat u de diepte in, is er ruimte voor de eigen casuïstiek en wordt u uitgedaagd om, samen met uw team, verder te gaan. Schrijf u nu in!

  • Complexe problemen oplossen door ze op te delen in kleine stukjes en daardoor leren hoe een computer werkt. Deze vaardigheid, een onderdeel van het zogenoemde computational thinking en daarmee een 21e-eeuwse vaardigheid, kunnen leerlingen voortaan onder de knie krijgen met hulp van de nieuwe leerlijn programmeren. De PO-Raad en haar ICT-partner Kennisnet hebben deze leerlijn op 25 mei officieel gelanceerd op het minisymposium ‘computational thinking’. Vanaf nu kunnen alle scholen de leerlijn gebruiken in hun onderwijs. De leerlijn is ontwikkeld door en op initiatief van het primair onderwijsveld zelf.

  • Vandaag heeft de toetscommissie drie vragen van schoolbesturen geselecteerd als ‘versnellingsvraag’. Dit betekent dat de PO-Raad en Kennisnet de betreffende schoolbesturen verder gaan helpen met de ontwikkeling en implementatie van hun ICT vraagstuk.Van het geschikt maken van bekende ICT-toepassingen als Snappet voor blinde en slechtziende leerlingen tot het toepassen van Virtual Reality (VR) of Augmented Reality (AR) voor een rijkere leerervaring en hogere leeropbrengst. Ook uit deze ronde versnellingsvragen blijkt dat ICT op allerlei manieren toepasbaar is binnen het onderwijs.

  • De afgelopen periode zijn er weer diverse schoolbesturen in samenwerking met de PO-Raad en Kennisnet aan de slag gegaan met de versnellingsvragen. Zo ook Stichting Klasse die een versnellingsvraag heeft ingediend om met learning analytics vanuit dashboards, in combinatie met gegevens uit applicaties, de IB- ers en leerkrachten beter te faciliteren om tot de juiste interventies in het leerproces te komen, zodat de leerwinst kan worden vergroot. In dit interview vertellen Frank Tigges, lid van het college van bestuur Stichting Klasse, en Daniel Vermij, leerkracht van groep 8 op De Kas in Gouda, over hun ervaringen met de versnellingsvragen.

  • Veel schoolbesturen willen meer doen met ICT in de klas om hun leerlingen te helpen leren. Maar de technologische revolutie gaat zo snel dat het voor scholen niet altijd gemakkelijk is te beslissen hóe ze ICT de school binnenhalen. Kennisnet, ICT-partner van de PO-Raad, komt met een Technologiekompas, dat scholen helpt met het maken van de juiste keuzes. Daarnaast bieden de PO-Raad en Kennisnet samen diverse praktische tools en ondersteuning om scholen en hun besturen verder te helpen met ICT in hun onderwijs.

  • Wilt u meters maken met ICT in uw scholen maar loopt u daarbij tegen belemmeringen aan? Laat het ons weten en stel uw versnellingsvraag. Of ondersteun de vraag van een van uw collega-besturen en draag zo bij aan het sneller vinden van een antwoord. Door enkele technische aanpassingen aan de website is het ondersteunen van vragen nu makkelijker geworden.

  • Basisschool Het Palet uit Almere gebruikt al veel ICT bij het geven van onderwijs. De leerlingen werken met allerlei programma’s op de tablet. De programma’s werken goed, er is echter één belemmerende factor: Een dashboard waarin de resultaten en voortgang van de leerlingen samenkomen, ontbreekt. Op dit moment moeten leerkrachten op verschillende systemen inloggen om inzicht te krijgen in de voortgang van één leerling. Dat kan efficiënter! Bekijk de nieuwe film en leer welke oplossing PO-Raad en Kennisnet hiervoor met Het Palet zoeken.

Pagina's