Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • De inzet van scholen, gemeenten, peuterspeelzalen en kinderopvang om kinderen gelijke kansen te bieden, lijkt voor niets te zijn geweest. Door bezuinigingen op onderwijsachterstanden sinds 2011 breekt het kabinet af wat voorscholen en het primair onderwijs juist hebben opgebouwd. ,,Inzetten op gelijke kansen is kansloos als het kabinet juist op deze kinderen bezuinigt’’, aldus Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad.

  • De kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie (vve) is de afgelopen jaren sterk verbeterd. Dat schrijft de Onderwijsinspectie in het rapport ‘Investeren loont!’ dat vandaag verscheen. Deze bevinding sluit aan bij het pleidooi van de PO-Raad: het bevorderen van gelijke kansen begint bij investeren in het jonge kind.

  • Door een verkeerde definitie van achterstandsleerlingen is de afgelopen jaren bijna 150 miljoen euro weggelekt. Dat concludeert de PO-Raad uit het onderzoek dat het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) onlangs presenteerde. ,,Geld dat terecht had moeten komen bij de kinderen die het ‘t hardst nodig hadden’’, aldus voorzitter Rinda den Besten vandaag in Trouw. De PO-Raad is blij met de nieuwe definitie van het CBS, maar wil wel het verloren geld terug.

  • Een investering in onderwijsachterstandsmiddelen, een brede basisvoorziening en een kwalitatief hoogwaardig schooladvies. Dat zijn een aantal voorbeelden van de voorstellen die de PO-Raad doet om gelijke kansen in het onderwijs te bevorderen. Op maandag 30 januari debatteerde de Tweede Kamer over dit onderwerp.

  • Ondanks een kamerbrede overtuiging dat er ruimte moet komen voor brede basisvoorzieningen zoals integrale kindcentra (IKC’s), zal het huidige kabinet geen stappen in die richting zetten. Het wetenschappelijk bewijs is te dun en de kosten zijn te hoog, zei staatssecretaris Dekker (Onderwijs) vandaag in het overleg hierover in de Kamer. Teleurstellend, vindt de PO-Raad.

  • Onderwijsorganisaties in het primair en voortgezet onderwijs reageerden gisteren unaniem op de 25 miljoen die het kabinet uittrekt voor het bestrijden van kansongelijkheid: zij vinden het te weinig. Bovendien ontbreekt zicht op de lange termijn. Dat schrijven Trouw en NRC Handelsblad vandaag.

  • Vanochtend lanceerde het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) het actieplan Gelijke Kansen. Daarin staan diverse maatregelen om gelijke kansen in het onderwijs te verbeteren. Rinda den Besten, voorzitter PO-Raad: ,,Ik vraag me wel af of deze maatregelen voldoende zijn om kinderen die gelijke kansen te bieden”. 

  • De gelijke kansen voor kinderen op basisscholen komen door het kabinetsbeleid in gevaar. Daarvoor waarschuwde Rinda den Besten gisteren namens de PO-Raad in het RTL Nieuws. De PO-Raad vindt dat het kabinet niet moet bezuinigen op geld voor achterstandsleerlingen, maar er juist meer geld voor moet uittrekken.

  • Het Nederlandse onderwijs presteert goed, vergeleken met de onderwijsstelsels van de meest welvarende landen. Dat blijkt uit de nieuwste editie van Education at a Glance, een publicatie van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). De PO-Raad is verheugd over de sterke onderwijspositie van Nederland, maar er staan ook een aantal punten in het rapport die de sectororganisatie voor het primair onderwijs zorgen baren.  

Pagina's