Nieuws

Doorbraakproject afgerond; extra support voor onderwijs met ICT ook dit jaar nog

Het Doorbraakproject Onderwijs & ICT is onlangs afgerond. In de periode tussen 2014 en 2017 maakten vele partners, waaronder de PO-Raad, zich sterk voor meer maatwerk in het onderwijs door de inzet van ICT. De resultaten kunt u bekijken in deze nieuwe digitale brochure. Het programma ‘Slimmer leren met ICT’, gericht op het primair onderwijs, is niet beëindigd en draait dit jaar nog op volle kracht.

Samenwerkingsverband

Het Doorbraakproject Onderwijs & ICT startte in 2014, als een van tien doorbraakprojecten binnen verschillende sectoren. Het doel: het realiseren van een ICT-doorbraak. Het project was een samenwerkingsverband van het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de PO-Raad en de VO-raad. Kennisnet was penvoerder en ondersteunde de PO-Raad bij het onderdeel Slimmer leren met ICT.

Meer maatwerk en innovatie

Het Doorbraakproject richtte zich op de inzet van ICT voor meer maatwerk en innovatie in het onderwijs. ICT kan leerlingen ondersteunen bij hun ontwikkeling, werkt motiverend en vermindert de administratieve druk voor leraren en staf. Het project had ook het doel om belemmeringen weg te nemen, zodat ICT nog slimmer, efficiënter en op grotere schaal inzetbaar kan worden.

De onlangs opgerichte inkoopcoöperatie SIVON vloeit hieruit voort. Sivon is een coöperatieve vereniging van schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs gericht op het inkopen en daardoor realiseren van goed onderwijs met een toekomstbestendige ICT-infrastructuur en ICT-producten.

Een andere samenwerkingsvorm die mede voortkomt uit het Doorbraakproject is het platform Edu-k. Verschillende partijen uit de onderwijsketen - van brancheorganisaties van educatieve uitgevers, distributeurs en softwareleveranciers tot koepelorganisaties van scholen – zetten zich via Edu-k in voor goed en werkende digitale leermiddelen en bijbehorende systemen.

Keuzes werkbaar maken

Anko van Hoepen, vicevoorzitter PO-Raad en lid van de stuurgroep van het Doorbraakproject Onderwijs & ICT: ,,Het project heeft de weg vrijgemaakt voor tal van belangrijke ontwikkelingen. De samenwerking met onderwijspartners is sterk verbeterd, we hebben veel besturen en scholen verder kunnen helpen. Het is belangrijk dat we in de toekomst samen blijven optrekken om goed onderwijs voor elke leerling en meer mogelijkheden voor maatwerk te realiseren.”

Slimmer leren: óók in 2018

Twee programma’s uit het Doorbraakproject lopen dit jaar nog gewoon door: Slimmer leren met ICT en Leerling2020 (gericht op het VO). Vanuit Slimmer leren met ICT wordt er een leergang aangeboden, zijn er expertsessies over ICT, technologie en Innovatie, versnellingsvragen en allerlei vormen van ondersteuning. Bent u bezig met ICT in uw onderwijs, dan zit er vast iets bij dat u verder helpt. Of u nu net begint, of juist inzet op een versnelling of innovatie.

Meer weten?

Meer weten over het Doorbraakproject Onderwijs & ICT en de resultaten die geboekt zijn? Lees de publicatie 'Doorbraakproject Onderwijs & ICT 2013-2017' op de website van Kennisnet.