ICT in het onderwijs

Jongetje dat met koptelefoon aandachtig te luisteren zit

Ieder kind heeft recht op eigentijds, uitdagend onderwijs. Onderwijs dat aansluit bij de eigen talenten en dat een goede voorbereiding is op leven en werken in de 21e eeuw. Dergelijk onderwijs vraagt om les op maat en de juiste ICT toepassingen en digitale vaardigheden kunnen daarbij helpen.

Zo maken leerlingen steeds meer gebruik van digitale leermethoden en van software die zich aanpast aan het niveau van de leerling. Kinderen leren hierdoor op hun eigen niveau en op maat, zodat ze hun talenten kunnen ontplooien. Dit vraagt van leraren dat ze blijven werken aan hun eigen digitale geletterdheid en digitale vaardigheden en aan die van hun leerlingen.

Leerling en leraar profiteren

Als leraren inzicht hebben in de leervermogens van elke individuele leerling kunnen ze makkelijker de voortgang van hun leerlingen volgen en halen ze meer rendement uit hun lesuren. Hierdoor houden ze meer tijd over voor individuele begeleiding van leerlingen.
Verder neemt de nieuwe technologie schoolbesturen en leerkrachten administratief werk uit handen, gaat bureaucratie tegen en vermindert daarmee de werkdruk. Zo kunnen leraren door een goede toepassing van ICT tijd besparen en hoeven ze minder handmatig in te voeren.

Nieuwe technologische ontwikkelingen helpen daarmee om de kwaliteit van het primair proces te vergroten en te verbeteren. De ontwikkelingen maken ook dat er steeds meer data beschikbaar zijn voor scholen waarmee zij inzicht kunnen krijgen in hoe hun onderwijs ervoor staat en hoe ze zich verder kunnen verbeteren. Daarom vindt de PO-Raad het inzetten op ICT als een vliegwiel voor innovatie en kansen in het primair onderwijs belangrijk.

Wat doet de PO-Raad?

De PO-Raad:

 • Formuleert samen met de VO-raad en andere stakeholders een landelijke R&D-agenda voor de sector en stimuleert de ontwikkeling van een samenhangende en landelijke R&D-infrastructuur gericht op innovatie. Ze bouwt hierbij voort op onder meer de Kennisrotonde, het Doorbraakproject Onderwijs & ICT en de Werkplaatsen Onderwijsonderzoek;
 • Stimuleert samenwerking tussen besturen, scholen en opleidingen en ondersteunt deze met regie en kennisontwikkeling middels het creëren van een landelijk platform;
 • Pleit bij de overheid voor adequate bekostiging, zodat besturen hun scholen kunnen voorzien in de juiste infrastructuur (ICT, mensen, middelen);
 • Faciliteert en stimuleert een inkoopcoöperatie van schoolbesturen, zodat zij goed en betaalbaar digitaal lesmateriaal, software, devices en goed internet kunnen inkopen.

Daarnaast werkt de PO-Raad op sectorniveau aan randvoorwaarden en toegankelijkheid van ICT-toepassingen in het onderwijs. Ook ondersteunt ze schoolbesturen bij het goed regelen van privacy.

Zie ook de lijn ‘Innoveren is samen leren’ van onze Strategische agenda 2018-2021.

Meer weten?

Bekijk de pagina's Ondersteuning bij ICT op deze website of neem contact op met onze Helpdesk Slimmer leren met ICT via 0800 -3212233 of per e-mail via slimmerlerenmetict@poraad.nl. Kijk ook eens in de Toolbox ICT in het onderwijs voor praktische hulpmiddelen en op www.slimmerlerenmetict.nl voor innovatieve vraagstukken en bijbehorende oplossingen.

De PO-Raad werkt bij verschillende van haar activiteiten nauw samen met Kennisnet, de publieke ICT-partner voor het onderwijs.

Laatste nieuws

 • ICT-inkoopcoöperatie SIVON heeft een belangrijke mijlpaal bereikt. Er is een overeenkomst getekend met drie leveranciers voor de uitvoering van een nieuwe dienst: Wifi-as-a-Service. Scholen die hiervan gebruik maken, kunnen rekenen op goede en betrouwbare wifi, zonder zorgen te hebben over het aanbestedingstraject en de inkoop. Deze taken neemt SIVON over.

 • De gegevensuitwisseling tussen scholen en DUO/BRON wordt vernieuwd. Om de uitwisseling te continueren, is een aanmelding voor het Onderwijs serviceregister (OSR) nodig. Half juni heeft DUO (helpdesk BRON) een mail verstuurd naar de schoolbesturen met een link om je aan te melden voor het OSR. Als je deze mail niet hebt, kun je de link ook terugvinden in Mijn BRON.

 • Zet je ICT in binnen je school of bestuur? En wil je graag een volgende stap zetten, of leren van anderen? Houd ‘Samen Slimmer Leren’ dan in de gaten. Dit nieuwe programma van de PO-Raad stimuleert de toepassing van ICT binnen het primair onderwijs. De resultaten hiervan kun je vinden op www.slimmerlerenmetict.nl.

Standpunten

 • Digitale geletterdheid, ja! Verplícht programmeren, nee!

  De PO-Raad is tegen verplícht programmeren op school, maar voorstander van digitale geletterdheid. Het is aan scholen en hun besturen om zelf te bepalen op welke wijze zij digitale geletterdheid invullen.

Agenda

Komende evenementen

Meer agenda-items

Inspiratie, praktijkvoorbeelden en oplossingen voor innovatieve vraagstukken

Toolbox ICT in het onderwijs

Praktische tools voor het vormgeven van ICT in het onderwijs.

Achtergrond afbeelding toolbox bestaande uit radarwielen

Inspiratiekaart ICT

Mooie voorbeelden over de toepassing van ICT in het onderwijs, bij u in de buurt. Neem een kijkje! 

Netwerk Onderwijsinnovatie / ICT

Vragen over ICT in het onderwijs?

De speciale Helpdesk Slimmer leren met ICT staat voor u klaar! Bel 0800 - 321 22 33 of stuur een e-mail. Kijk ook eens bij onze veelgestelde vragen en antwoorden.

Veelgestelde vragen

 • Mogen leerlingengegevens digitaal uitgewisseld worden, bijvoorbeeld mag een school een bewijs van uitschrijving digitaal aanleveren aan een VO-school?

  De Nota van toelichting op het Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens geeft expliciet aan: "Door het gebruik van het persoonsgebonden nummer te regelen bij de uitwisseling van leer- en begeleidingsgegevens, biedt de regering een belangrijke basisvoorwaarde voor een transparante (elektronische) uitwisseling tussen scholen die de kansen op fouten zo klein mogelijk maken."  Hier wordt dus nadrukkelijk gesteld dat de uitwisseling van leerlinggegevens elektronisch kan. Daarmee is tevens gesteld dat de gegevens ook elektronisch in de administratie kunnen zijn opgenomen.

  Wel moet een schoolbestuur daarbij rekening houden met diverse aspecten zoals bijvoorbeeld de Wet op de bescherming persoonsgegevens en dat de veiligheid geborgd moet zijn en eventuele handtekeningen onomstotelijk "eigen" moeten zijn. En uiteraard moeten een inspectie en eventueel een accountant daar op een zinvolle manier inzage in kunnen hebben.

 • Hoe moeten scholen omgaan met sociale media, zoals Facebook en WhatsApp?

  We raden aan om terughoudend te zijn met contact tussen leraren en leerlingen. Zeker wanneer privécontacten via dezelfde sociale media verlopen. Sommige scholen hebben voor een praktische regel gekozen: een docent maakt voor leerlingen een apart profiel aan dat duidelijk aan zijn functie en de school is gekoppeld. Denk bijvoorbeeld aan Facebook.com/meesterpieter. Via dit profiel kan meester Pieter contact onderhouden, huiswerkvragen beantwoorden en chatten met leerlingen. Op zijn privépagina mag hij géén leerlingen aan zijn vrienden toevoegen.

  Privacyreglement

  In een privacyreglement kan de school uitleggen hoe er wordt omgegaan met de persoonsgegevens van leerlingen. U kunt daarvoor gebruikmaken van het modelreglement van Kennisnet en dit aanvullen met zaken die specifiek van toepassing zijn op uw school. Lees ook het artikel waarin Kennisnet uitlegt hoe u een privacyreglement maakt voor uw school.

  Lees het volledige antwoord op de website van Kennisnet.

  Kennisnet en de PO-Raad verzamelden in gesprekken met po- en vo-scholen de meestgestelde vragen van bestuurders. Deze vraag is er een van. Samen werken Kennisnet en PO-Raad aan Slimmer leren met ICT. Zodat scholen ICT op hun eigen manier makkelijk kunnen inzetten voor onderwijs, leerlingen meer op maat kunnen leren en we zo het beste uit ieder kind kunnen halen. Deze serie is mede mogelijk gemaakt door het Doorbraakproject Onderwijs & ICT.

 • Wat is informatiebeveiliging en privacy en hoe regel ik dit op school?

  Informatiebeveiliging en privacy (IBP) zijn twee belangrijke thema's in het onderwijs die een school moet regelen. Onderdeel van privacy is de beveiliging van persoonsgegevens. Beide begrippen staan naast elkaar en zijn van elkaar afhankelijk.

  Er zijn 2 redenen waarom scholen hun informatiebeveiliging en privacy (IBP) op orde moeten hebben:

  1. Het onderwijs moet altijd door kunnen gaan.
  2. De privacy van leerlingen moet beschermd worden.

  Informatiebeveiliging

  Scholen worden steeds afhankelijker van informatie en ict. Nieuwe ontwikkelingen, zoals gepersonaliseerd leren, zorgen voor nieuwe bedreigingen en risico's. Denk bijvoorbeeld aan een toets of een les die niet door kan gaan omdat een bepaald systeem niet beschikbaar is. Informatiebeveiliging helpt scholen om passende maatregelen te treffen zodat het onderwijs altijd door kan blijven gaan.

  Lees het volledige antwoord op de website van Kennisnet.

  Kennisnet en de PO-Raad verzamelden in gesprekken met po- en vo-scholen de meestgestelde vragen van bestuurders. Deze vraag is er een van. Samen werken Kennisnet en PO-Raad aan Slimmer leren met ICT. Zodat scholen ICT op hun eigen manier makkelijk kunnen inzetten voor onderwijs, leerlingen meer op maat kunnen leren en we zo het beste uit ieder kind kunnen halen. Deze serie is mede mogelijk gemaakt door het Doorbraakproject Onderwijs & ICT.