ICT in het onderwijs

Jongetje dat met koptelefoon aandachtig te luisteren zit

De laatste jaren neemt de rol van ICT in het onderwijs duidelijk toe. Inmiddels is het niet meer de vraag óf ICT wordt ingezet, maar hóe. ICT biedt tal van mogelijkheden om les op maat te geven, lessen te verrijken en resultaten te monitoren. En scholen kunnen hiermee de administratie vereenvoudigen en effectiever samenwerken met hun partners. De randvoorwaarden en infrastructuur voor een effectieve inzet van ICT zijn echter nog niet overal op orde en een aantal ICT-innovaties verdient nader onderzoek. 

Maatwerk voor de leerling

Leerlingen kunnen veel profijt hebben van de inzet van ICT. Door gebruik te maken van digitale leermiddelen kunnen ze onderwijs volgen op hun eigen niveau en tempo. Uiteraard onder begeleiding van een leraar die de regie heeft over het leerproces. Zo is de snelle leerling gebaat bij extra leerstof of kan beter aangesloten worden op het taalniveau van nieuwkomers. Het aanbod van leermiddelen groeit en er worden steeds meer programma’s ontwikkeld voor specifieke leervragen. 

Overzicht voor de leraar

Ook voor leraren biedt ICT kansen. Digitale leermiddelen maken het mogelijk om klassikale lessen te verrijken en maatwerk te bieden aan individuele leerlingen. En met leerlingvolgsystemen en dashboards wordt het steeds gemakkelijker om de voortgang van kinderen te volgen. Ook het maken van rapporten en overzichten kost minder tijd. 

Innovatie voor de school

Niet alleen de prestaties van leerlingen zijn te monitoren met behulp van ICT, ook die van scholen en besturen zelf. Er komt steeds meer data beschikbaar waarmee zij kunnen bekijken hoe hun onderwijs ervoor staat en waar ze kunnen verbeteren. Mede daarom ziet de PO-Raad de inzet van ICT als een vliegwiel voor innovatie in het primair onderwijs. Ook de samenwerking tussen scholen en partnerorganisaties wordt gemakkelijker dankzij de inzet van technologie om gegevens snel en veilig uit te wisselen. Belangrijk aandachtspunten hierbij zijn zorgvuldigheid en de privacy van leerlingen. 

Wat doet de PO-Raad?

De PO-Raad:

 • Ondersteunt scholen en besturen bij de inzet van ICT in hun onderwijs vanuit het programma ‘Samen Slimmer Leren’ en deelt kennis via www.slimmerlerenmetict.nl; 
 • Activeert innovatie met ICT in het onderwijs; 
 • Stimuleert de aandacht voor digitale geletterdheid bij leerlingen en ICT-bekwaamheid bij leraren;
 • Vraagt aandacht voor ethische waarden rond de inzet van ICT in het onderwijs 
 • Ondersteunt schoolbesturen bij het goed regelen van hun informatiebeveiliging en privacy; 
 • Pleit bij de overheid voor adequate bekostiging, zodat besturen hun scholen kunnen voorzien van de juiste ICT-infrastructuur;
 • Ondersteunt de ontwikkeling van SIVON, de inkoopcoöperatie van schoolbesturen in het primair onderwijs. Zodat de besturen zich samen in kunnen zetten voor de inkoop van goed en betaalbaar digitaal lesmateriaal, software, devices en internet; 
 • Werkt op sectorniveau aan de randvoorwaarden en toegankelijkheid van ICT-toepassingen in het onderwijs; 
 • Stimuleert de samenwerking tussen besturen, scholen en opleidingen en ondersteunt deze met regie en kennisontwikkeling. 

Bekijk de lijn ‘Innoveren is samen leren’ van onze Strategische agenda 2018-2021 eens. 

Samen Slimmer Leren

Sinds 2019 organiseert de PO-Raad Samen Slimmer Leren om schoolbesturen en scholen te ondersteunen bij de inzet van ICT in hun onderwijs. Het programma loopt tot eind 2020 en is een vervolg op ‘Slimmer leren met ICT’, een onderdeel van het Doorbraakproject Onderwijs & ICT. De PO-Raad werkt hierbij samen met Kennisnet, de publieke ICT-partner voor het onderwijs.

Meer weten? 

Ga naar het platform www.slimmerlerenmetict.nl voor praktijkvoorbeelden, inspiratie en kennis over de toepassing van ICT in het primair onderwijs. Of check de pagina Ondersteuning bij ICT op deze website. Heb je een specifieke vraag? Kijk dan eens bij in de online Helpdesk of informeer bij onze beleidsadviseur Anouk Folstar. Een mail sturen naar samenslimmerleren@poraad.nl kan ook. We helpen je graag verder! 
 

 

Laatste nieuws

Standpunten

 • Digitale geletterdheid, ja! Verplícht programmeren, nee!

  De PO-Raad is tegen verplícht programmeren op school, maar voorstander van digitale geletterdheid. Het is aan scholen en hun besturen om zelf te bepalen op welke wijze zij digitale geletterdheid invullen.

Agenda

Komende evenementen

Meer agenda-items

Inspiratie, praktijkvoorbeelden en oplossingen voor innovatieve vraagstukken

Toolbox ICT in het onderwijs

Praktische tools voor het vormgeven van ICT in het onderwijs.

Achtergrond afbeelding toolbox bestaande uit radarwielen

Inspiratiekaart ICT

Mooie voorbeelden over de toepassing van ICT in het onderwijs, bij u in de buurt. Neem een kijkje! 

Netwerk Onderwijsinnovatie / ICT

Vragen over ICT in het onderwijs?

De speciale Helpdesk Slimmer leren met ICT staat voor u klaar! Bel 0800 - 321 22 33 of stuur een e-mail. Kijk ook eens bij onze veelgestelde vragen en antwoorden.

Veelgestelde vragen

 • Mogen leerlingengegevens digitaal uitgewisseld worden, bijvoorbeeld mag een school een bewijs van uitschrijving digitaal aanleveren aan een VO-school?

  De Nota van toelichting op het Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens geeft expliciet aan: "Door het gebruik van het persoonsgebonden nummer te regelen bij de uitwisseling van leer- en begeleidingsgegevens, biedt de regering een belangrijke basisvoorwaarde voor een transparante (elektronische) uitwisseling tussen scholen die de kansen op fouten zo klein mogelijk maken."  Hier wordt dus nadrukkelijk gesteld dat de uitwisseling van leerlinggegevens elektronisch kan. Daarmee is tevens gesteld dat de gegevens ook elektronisch in de administratie kunnen zijn opgenomen.

  Wel moet een schoolbestuur daarbij rekening houden met diverse aspecten zoals bijvoorbeeld de Wet op de bescherming persoonsgegevens en dat de veiligheid geborgd moet zijn en eventuele handtekeningen onomstotelijk "eigen" moeten zijn. En uiteraard moeten een inspectie en eventueel een accountant daar op een zinvolle manier inzage in kunnen hebben.

 • Hoe moeten scholen omgaan met sociale media, zoals Facebook en WhatsApp?

  We raden aan om terughoudend te zijn met contact tussen leraren en leerlingen. Zeker wanneer privécontacten via dezelfde sociale media verlopen. Sommige scholen hebben voor een praktische regel gekozen: een docent maakt voor leerlingen een apart profiel aan dat duidelijk aan zijn functie en de school is gekoppeld. Denk bijvoorbeeld aan Facebook.com/meesterpieter. Via dit profiel kan meester Pieter contact onderhouden, huiswerkvragen beantwoorden en chatten met leerlingen. Op zijn privépagina mag hij géén leerlingen aan zijn vrienden toevoegen.

  Privacyreglement

  In een privacyreglement kan de school uitleggen hoe er wordt omgegaan met de persoonsgegevens van leerlingen. U kunt daarvoor gebruikmaken van het modelreglement van Kennisnet en dit aanvullen met zaken die specifiek van toepassing zijn op uw school. Lees ook het artikel waarin Kennisnet uitlegt hoe u een privacyreglement maakt voor uw school.

  Lees het volledige antwoord op de website van Kennisnet.

  Kennisnet en de PO-Raad verzamelden in gesprekken met po- en vo-scholen de meestgestelde vragen van bestuurders. Deze vraag is er een van. Samen werken Kennisnet en PO-Raad aan Slimmer leren met ICT. Zodat scholen ICT op hun eigen manier makkelijk kunnen inzetten voor onderwijs, leerlingen meer op maat kunnen leren en we zo het beste uit ieder kind kunnen halen. Deze serie is mede mogelijk gemaakt door het Doorbraakproject Onderwijs & ICT.

 • Wat is informatiebeveiliging en privacy en hoe regel ik dit op school?

  Informatiebeveiliging en privacy (IBP) zijn twee belangrijke thema's in het onderwijs die een school moet regelen. Onderdeel van privacy is de beveiliging van persoonsgegevens. Beide begrippen staan naast elkaar en zijn van elkaar afhankelijk.

  Er zijn 2 redenen waarom scholen hun informatiebeveiliging en privacy (IBP) op orde moeten hebben:

  1. Het onderwijs moet altijd door kunnen gaan.
  2. De privacy van leerlingen moet beschermd worden.

  Informatiebeveiliging

  Scholen worden steeds afhankelijker van informatie en ict. Nieuwe ontwikkelingen, zoals gepersonaliseerd leren, zorgen voor nieuwe bedreigingen en risico's. Denk bijvoorbeeld aan een toets of een les die niet door kan gaan omdat een bepaald systeem niet beschikbaar is. Informatiebeveiliging helpt scholen om passende maatregelen te treffen zodat het onderwijs altijd door kan blijven gaan.

  Lees het volledige antwoord op de website van Kennisnet.

  Kennisnet en de PO-Raad verzamelden in gesprekken met po- en vo-scholen de meestgestelde vragen van bestuurders. Deze vraag is er een van. Samen werken Kennisnet en PO-Raad aan Slimmer leren met ICT. Zodat scholen ICT op hun eigen manier makkelijk kunnen inzetten voor onderwijs, leerlingen meer op maat kunnen leren en we zo het beste uit ieder kind kunnen halen. Deze serie is mede mogelijk gemaakt door het Doorbraakproject Onderwijs & ICT.